Echipament medical (cadă pentru masaj subacval)

CPV: 33100000-1 - Echipamente medicale

Autoritatea Contractantă
IMSP AMT Centru
IDNO
1003600153267
Adresa
MD2001, MOLDOVA, mun.Chişinău, str. 31 August, 1989,63
Persoana de contact
Aliona Turcanu,
022275121
amtcentru.plan@gmail.com
Tip procedură
openTender (bunuri)
Anulat
Tip procedură
openTender (bunuri)

Valoarea estimată fără TVA
200 000 MDL
Licitație electronică: NU
0
0
0
Specificația tehnică solicitată este descrisă în anunțul de participare.

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 11/09/2019 06 : 34
pînă la 23/09/2019 08 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 23/09/2019 08 : 00
pînă la 02/10/2019 08 : 00