Lucrări de schimbare a rețelei de canalizare externă

CPV: 45300000-0 - Lucrări de instalaţii pentru clădiri

Autoritatea Contractantă
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
IDNO
1003600150554
Adresa
MD-2011, MOLDOVA, mun.Chişinău, Costiujeni, 3
Persoana de contact
Lăcrămioara Crudu,
022 857 239
imspscp.achizitii@gmail.com
Tip procedură
smallValue (lucrări)
Depunerea ofertelor
Tip procedură
smallValue (lucrări)

Valoarea estimată fără TVA
337 000 MDL
Licitație electronică: NU
0
0
0
Lucrări de schimbare a rețelei de canalizare externă

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 11/09/2019 09 : 00
pînă la 19/09/2019 07 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 19/09/2019 07 : 00
pînă la 27/09/2019 07 : 00