Apă potabilă

CPV: 41100000-0 - Apă naturală brută

Autoritatea Contractantă
Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”
IDNO
1007600001506
Adresa
MD2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, bd. Stefan cel Mare nr. 168
Persoana de contact
Olga Gherman,
022 23-35-03
olga.gherman@adm.utm.md
Tip procedură
microValue (bunuri)
Calificare
Tip procedură
microValue (bunuri)

Valoarea estimată fără TVA
20 000 MDL
Licitație electronică: DA
3
0
0
Apă potabilă

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 11/09/2019 09 : 00
pînă la 13/09/2019 07 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 13/09/2019 07 : 00
pînă la 18/09/2019 07 : 00
Începutul licitației:
de la 19/09/2019 12 : 00
pînă la 19/09/2019 12 : 14
OfertantOferta finalăLotDocumentele OEStatutul și decizia
SC Mediasucces SRL
MD-IDNO-1008600042168
19 980 MDL
Apă potabilă
pending17 sept. 2019 / 11:38
IGNIS ELECTRUM
MD-IDNO-1003600058605
20 000 MDL
Apă potabilă
pending17 sept. 2019 / 16:25
ApaBuna Trade SRL
MD-IDNO-1012602003175
20 000 MDL
Apă potabilă
pending18 sept. 2019 / 06:52