Sistem si dispozitive de monitorizare și chemare pentru secția Medicina Nucleara

CPV: 35100000-5 - Echipament de urgenţă şi de siguranţă

Autoritatea Contractantă
IMSP Spitalul Clinic Republican„Timofei Moșneaga”
IDNO
1003600150783
Adresa
MD-2025, MOLDOVA, mun.Chişinău, str. N. Testemiteanu 29
Persoana de contact
Anastasia Balan,
022403697
anastasia.balan.91@mail.ru
Tip procedură
microValue (bunuri)
Achiziția nu a avut loc
Tip procedură
microValue (bunuri)

Valoarea estimată fără TVA
33 158.66 MDL
Licitație electronică: DA
0
0
0
Sistem si dispozitive de monitorizare și chemare pentru secția Medicina Nucleara

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 11/09/2019 11 : 44
pînă la 12/09/2019 12 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 12/09/2019 12 : 00
pînă la 16/09/2019 06 : 00
Începutul licitației:
de la 17/09/2019 12 : 00
pînă la Invalid date