Servicii de deservire tehnică şi reparaţii auto, cu piese de schimb pentru a. 2019

CPV: 50100000-6 - Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe

Autoritatea Contractantă
IMSP Spitalul Clinic Bălți
IDNO
1003602150732
Adresa
3100, MOLDOVA, mun.Bălţi, str. Decebal, 101
Persoana de contact
Țaulean Igor,
+373/0231/58-708
imspscmb@gmail.com
Tip procedură
microValue (servicii)
Licitare
Tip procedură
microValue (servicii)

Valoarea estimată fără TVA
100 147 MDL
Licitație electronică: DA
0
0
0
Servicii de deservire tehnică şi reparaţii auto, cu piese de schimb pentru a. 2019

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 11/09/2019 12 : 23
pînă la 17/09/2019 11 : 27
Perioada depunerii ofertelor:
de la 17/09/2019 11 : 27
pînă la 21/09/2019 11 : 27
Începutul licitației:
de la 23/09/2019 09 : 00
pînă la Invalid date