Lucrări de canalizare, apă și instalații sanitare la grădinița s. Visoca, r-ul. Soroca

CPV: 45300000-0 - Lucrări de instalaţii pentru clădiri

Autoritatea Contractantă
Primaria Visoca
IDNO
1007601003404
Adresa
MD-5142, MOLDOVA, Soroca, s.Visoca
Persoana de contact
Grigorii Plesca,
023052236
grigorii.plesca@mail.ru
Tip procedură
smallValue (lucrări)
Depunerea ofertelor
Tip procedură
smallValue (lucrări)

Valoarea estimată fără TVA
125 000 MDL
Licitație electronică: NU
0
0
0
Lucrări de canalizare, apă și instalații sanitare la grădinița s. Visoca, r-ul. Soroca

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 11/09/2019 13 : 06
pînă la 19/09/2019 08 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 19/09/2019 08 : 00
pînă la 23/09/2019 08 : 00