Achiziționarea lucrărilor de reparatie a Catedrei de Reabilitare medicală,medicină fizică și terapie manuală din incinta Spitalului Clinic Feroviar Central, niv.2 din str. Gheorghe Cașu, mun. Chișinău, a USMF ”Nicolae Testemițanu”

CPV: 45400000-1 - Lucrări de finisare a construcţiilor

Autoritatea Contractantă
IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”
IDNO
1007600000794
Adresa
MD2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, bd. Ștefan cel Mare 165
Persoana de contact
Eugenia Gligor,
022205265
eugenia.gligor@usmf.md
Tip procedură
smallValue (lucrări)
Depunerea ofertelor
Tip procedură
smallValue (lucrări)

Valoarea estimată fără TVA
1 082 350 MDL
Licitație electronică: NU
0
0
0
Achiziționarea lucrărilor de reparatie a Catedrei de Reabilitare medicală,medicină fizică și terapie manuală din incinta Spitalului Clinic Feroviar Central, niv.2 din str. Gheorghe Cașu, mun. Chișinău, a USMF ”Nicolae Testemițanu”

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 11/09/2019 13 : 09
pînă la 18/09/2019 06 : 30
Perioada depunerii ofertelor:
de la 18/09/2019 06 : 30
pînă la 26/09/2019 06 : 30