Diverse servicii de reparație și întreținere

CPV: 50800000-3 - Diverse servicii de întreţinere şi de reparare

Autoritatea Contractantă
Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice
IDNO
1003600094438
Adresa
2043, MOLDOVA, mun.Chişinău, Grenoble 193
Persoana de contact
Vasilie AGHENIE,
069151700
antigrindinamd@gmail.com
Tip procedură
smallValue (servicii)
Achiziția nu a avut loc
Tip procedură
smallValue (servicii)

Valoarea estimată fără TVA
115 000 MDL
Licitație electronică: DA
0
0
0
Servicii de instalare a ferestrelor şi uşilor din profil PVC în unitățile speciale Călăraşi și Fălești și servicii de proiectare și instalare a sistemelor de încălzire în unitatea specială Călărași.

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 09/10/2019 08 : 36
pînă la 14/10/2019 07 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 14/10/2019 07 : 00
pînă la 17/10/2019 07 : 00
Începutul licitației:
de la 18/10/2019 12 : 00
pînă la Invalid date