Servicii de monitorizare a obiectelor mobile prin GPS și reacționarea grupelor de intervenție rapidă la declanșarea butonului de alarma REPETAT

CPV: 63700000-6 - Servicii anexe pentru transportul terestru, naval şi aerian

Autoritatea Contractantă
IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
IDNO
1015600032824
Adresa
MD, MOLDOVA, mun.Chişinău, str. Constantin Virnav, 16
Persoana de contact
Peștereanu Nina,
+37322025907
cnamup.achizitii@ambulanta.md
Tip procedură
openTender (servicii)
Perioada de clarificări
Tip procedură
openTender (servicii)

Valoarea estimată fără TVA
1 250 000 MDL
Licitație electronică: NU
0
0
0
Servicii de monitorizare a obiectelor mobile prin GPS și reacționarea grupelor de intervenție rapidă la declanșarea butonului de alarma REPETAT

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 09/10/2019 13 : 43
pînă la 18/10/2019 14 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 18/10/2019 14 : 00
pînă la 25/10/2019 08 : 00