Lucrari la rețele de alimentare cu apă și antiincendiare

CPV: 45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice

Autoritatea Contractantă
IMSP Institutul de Cardiologie
IDNO
1003600150613
Adresa
2025, MOLDOVA, mun.Chişinău, srt. N. Testemițanu 29/1
Persoana de contact
Ina Cojocaru,
+37322256080
icachizitii@gmail.com
Tip procedură
microValue (lucrări)
Perioada de clarificări
Tip procedură
microValue (lucrări)

Valoarea estimată fără TVA
138 800 MDL
Licitație electronică: NU
0
0
0
Lucrari la rețele de alimentare cu apă și antiincendiare

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 10/10/2019 05 : 24
pînă la 16/10/2019 06 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 16/10/2019 06 : 00
pînă la 18/10/2019 06 : 00