Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Peugeot Boxer 2.2 HDI anul de producere 2007 win cod (VF3YBBMFB11184451)

CPV: 34100000-8 - Autovehicule

Autoritatea Contractantă
IMSP Institutul de Medicina Urgenta
IDNO
1003600152606
Adresa
MD 2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, str.Toma Ciorba nr.1
Persoana de contact
Serviciul achizitii publice,
022250809, 022250707
achizitii@urgenta.md
Tip procedură
openTender (bunuri)
Perioada de clarificări
Tip procedură
openTender (bunuri)

Valoarea estimată fără TVA
200 000 MDL
Licitație electronică: NU
0
0
0
conform caietului de sarcini

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 10/10/2019 06 : 04
pînă la 20/10/2019 07 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 20/10/2019 07 : 00
pînă la 30/10/2019 08 : 00