Echipament de bucătărie

CPV: 39200000-4 - Accesorii de mobilier

Autoritatea Contractantă
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
IDNO
1003600150554
Adresa
MD-2011, MOLDOVA, mun.Chişinău, Costiujeni, 3
Persoana de contact
Lăcrămioara Crudu,
022 857 239
imspscp.achizitii@gmail.com
Tip procedură
microValue (bunuri)
Perioada de clarificări
Tip procedură
microValue (bunuri)

Valoarea estimată fără TVA
47 460 MDL
Licitație electronică: NU
0
0
0
Echipament de bucătărie

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 10/10/2019 07 : 10
pînă la 15/10/2019 07 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 15/10/2019 07 : 00
pînă la 21/10/2019 07 : 00