Servicii de testare a rețelelor și a echipamentelor electrice

CPV: 71600000-4 - Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică

Autoritatea Contractantă
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
IDNO
1003600150554
Adresa
MD-2011, MOLDOVA, mun.Chişinău, Costiujeni, 3
Persoana de contact
Vadim Svitic,
068601076
achizitii1993@gmail.com
Tip procedură
microValue (servicii)
Calificare
Tip procedură
microValue (servicii)

Valoarea estimată fără TVA
12 500 MDL
Licitație electronică: NU
4
0
0
Servicii de testare a rețelelor și a echipamentelor electrice

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 10/10/2019 07 : 31
pînă la 15/10/2019 07 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 15/10/2019 07 : 00
pînă la 21/10/2019 07 : 00
OfertantOferta finalăLotDocumentele OEStatutul și decizia
S.R.L. ENERGOMIX-COM
MD-IDNO-1016602005959
7 500 MDL
Servicii de testare a reţelelor și echipamentelor electrice
pending16 окт. 2019 / 18:36
,,Gobjila Mihai"
MD-IDNO-1003600104292
9 572.68 MDL
Servicii de testare a reţelelor și echipamentelor electrice
pending18 окт. 2019 / 06:17
ELECTRO PROIECT SERVICES SRL
MD-IDNO-1016600020952
10 000 MDL
Servicii de testare a reţelelor și echipamentelor electrice
pending15 окт. 2019 / 07:28
LT-Power Group SRL
MD-IDNO-1019600003619
10 830.37 MDL
Servicii de testare a reţelelor și echipamentelor electrice
pending15 окт. 2019 / 10:14