Servicii de testare a rețelelor și a echipamentelor electrice

CPV: 71600000-4 - Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică

Autoritatea Contractantă
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
IDNO
1003600150554
Adresa
MD-2011, MOLDOVA, mun.Chişinău, Costiujeni, 3
Persoana de contact
Vadim Svitic,
068601076
achizitii1993@gmail.com
Tip procedură
microValue (servicii)
Perioada de clarificări
Tip procedură
microValue (servicii)

Valoarea estimată fără TVA
12 500 MDL
Licitație electronică: NU
0
0
0
Servicii de testare a rețelelor și a echipamentelor electrice

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 10/10/2019 07 : 31
pînă la 15/10/2019 07 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 15/10/2019 07 : 00
pînă la 21/10/2019 07 : 00