Achiziționarea pompei de apă

CPV: 42100000-0 - Utilaje de producţie şi utilizare a puterii mecanice

Autoritatea Contractantă
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
IDNO
1003600150554
Adresa
MD-2011, MOLDOVA, mun.Chişinău, Costiujeni, 3
Persoana de contact
Vadim Svitic,
068601076
achizitii1993@gmail.com
Tip procedură
microValue (bunuri)
Achiziția nu a avut loc
Tip procedură
microValue (bunuri)

Valoarea estimată fără TVA
16 700 MDL
Licitație electronică: NU
0
0
0
Achiziționarea pompei de apă

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 10/10/2019 11 : 57
pînă la 16/10/2019 06 : 33
Perioada depunerii ofertelor:
de la 16/10/2019 06 : 33
pînă la 19/10/2019 07 : 33