Incubator Termostat

CPV: 33152000-0 - Incubatoare

Autoritatea Contractantă
AGENŢIA ASIGURARE RESURSE ŞI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII
IDNO
1006601001229
Adresa
MD2021, MOLDOVA, mun.Chişinău, şos.Hînceşti 84
Persoana de contact
Croitoru Natalia,
022 252357
natalia.croitoru@army.md
Tip procedură
microValue (bunuri)
Calificare
Tip procedură
microValue (bunuri)

Valoarea estimată fără TVA
25 000 MDL
Licitație electronică: NU
1
0
0
Incubator Termostat

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 10/10/2019 11 : 53
pînă la 12/10/2019 17 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 12/10/2019 17 : 00
pînă la 16/10/2019 07 : 00
OfertantOferta finalăLotDocumentele OEStatutul și decizia
Ecochimie
MD-IDNO-1002600052156
25 000 MDL
Incubator Termostat
pending15 oct. 2019 / 13:09