Lucrări de schimbarea ferestrelor la Centrul tinerilor naturaliști din bd. Traian, 3 mun. Chișinău

CPV: 45400000-1 - Lucrări de finisare a construcţiilor

Autoritatea Contractantă
Direcția Generală Educație Tineret și Sport
IDNO
1007601010600
Adresa
MD-2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99
Persoana de contact
Svetlana Doraş,
022 23 30 63
dgets.achizitii@gmail.com
Tip procedură
microValue (lucrări)
Depunerea ofertelor
Tip procedură
microValue (lucrări)

Valoarea estimată fără TVA
168 698.2 MDL
Licitație electronică: NU
0
0
0
Lucrări de schimbarea ferestrelor la Centrul tinerilor naturaliști din bd. Traian, 3 mun. Chișinău

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 10/10/2019 13 : 13
pînă la 11/10/2019 13 : 30
Perioada depunerii ofertelor:
de la 11/10/2019 13 : 30
pînă la 17/10/2019 05 : 00