Electrozi p/u sudat,discuri p/u șlefuit metal,discuri p/u metal.

CPV: 14800000-9 - Diverse produse minerale nemetalice

Autoritatea Contractantă
Asociatia de gospodarire a spatiilor verzi
IDNO
1002600047677
Adresa
MD 2005, MOLDOVA, mun.Chişinău, str. Puskin 62
Persoana de contact
Spatari Alexandr,
069256192
verzispatii@gmail.com
Tip procedură
smallValue (bunuri)
Depunerea ofertelor
Tip procedură
smallValue (bunuri)

Valoarea estimată fără TVA
25 000 MDL
Licitație electronică: DA
0
0
0
Electrozi p/u sudat,discuri p/u șlefuit metal,discuri p/u metal. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului este cel mai mic preț.

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 13/02/2020 14 : 07
pînă la 19/02/2020 14 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 19/02/2020 14 : 00
pînă la 24/02/2020 14 : 00
Începutul licitației:
de la 25/02/2020 11 : 00
pînă la Invalid date