serviciilor de audit al situațiilor financiare pentru anul 2019

CPV: 79200000-6 - Servicii de contabilitate, servicii de audit şi servicii fiscale

Autoritatea Contractantă
IMSP SCMS MPS
IDNO
1003600150716
Adresa
2005, MOLDOVA, mun.Chişinău, Str.Puskin-51
Persoana de contact
Nelea Dimitriu,
+37379705053
tatianascms.achiz@yahoo.com
Tip procedură
microValue (servicii)
Depunerea ofertelor
Tip procedură
microValue (servicii)

Valoarea estimată fără TVA
100 000 MDL
Licitație electronică: NU
0
0
0
serviciilor de audit al situațiilor financiare pentru anul 2019

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 13/02/2020 21 : 29
pînă la 16/02/2020 15 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 16/02/2020 15 : 00
pînă la 20/02/2020 06 : 00