Marfuri pentru serviciul gospodaresc

CPV: 44115200-1 - Materiale pentru instalaţii de apă şi canalizare şi materiale de încălzire

Autoritatea Contractantă
IMSP Institutul de Medicina Urgenta
IDNO
1003600152606
Adresa
MD 2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, str.Toma Ciorba nr.1
Persoana de contact
Serviciul achizitii publice,
022250809, 022250707
achizitii@urgenta.md
Tip procedură
openTender (bunuri)
Anulat
Tip procedură
openTender (bunuri)

Valoarea estimată fără TVA
249 770 MDL
Licitație electronică: NU
0
0
0
conform caietului de sarcini

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 14/02/2020 08 : 38
pînă la 24/02/2020 08 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 24/02/2020 08 : 00
pînă la 03/03/2020 08 : 00