Servicii de întreținere a spațiilor verzi

CPV: 77300000-3 - Servicii pentru horticultură

Autoritatea Contractantă
IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”
IDNO
1007600000794
Adresa
MD2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, bd. Ștefan cel Mare 165
Persoana de contact
Mariana Ciorba,
022-205265
achizitii@usmf.md
Tip procedură
smallValue (servicii)
Depunerea ofertelor
Tip procedură
smallValue (servicii)

Valoarea estimată fără TVA
701 000 MDL
Licitație electronică: DA
0
0
0
Servicii de întreținere a spațiilor verzi conform actelor atasate

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 14/02/2020 09 : 38
pînă la 19/02/2020 13 : 54
Perioada depunerii ofertelor:
de la 19/02/2020 13 : 54
pînă la 27/02/2020 10 : 30
Începutul licitației:
de la 28/02/2020 12 : 00
pînă la Invalid date