SERVICII DE REPARAŢIE A AUTOTURISMELOR

CPV: 50100000-6 - Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe

Autoritatea Contractantă
Centrul Naţional Anticorupţie
IDNO
1006601000222
Adresa
2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 198
Persoana de contact
Dutca Eduard,
022-257-337
eduard.dutca@cna.md
Tip procedură
smallValue (servicii)
Depunerea ofertelor
Tip procedură
smallValue (servicii)

Valoarea estimată fără TVA
744 450 MDL
Licitație electronică: DA
0
0
0
SERVICII DE REPARAŢIE A AUTOTURISMELOR

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 14/02/2020 13 : 08
pînă la 20/02/2020 06 : 10
Perioada depunerii ofertelor:
de la 20/02/2020 06 : 10
pînă la 28/02/2020 06 : 10
Începutul licitației:
de la 02/03/2020 09 : 00
pînă la Invalid date