Apă potabilă în butelii

CPV: 15981100-9 - Apă minerală plată

Autoritatea Contractantă
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)
IDNO
1015601000112
Adresa
MD-2024, MOLDOVA, mun.Chişinău, Str. Andrei Doga, 24/1
Persoana de contact
Vadim Ursu,
022400642
tender@agepi.gov.md
Tip procedură
microValue (bunuri)
Depunerea ofertelor
Tip procedură
microValue (bunuri)

Valoarea estimată fără TVA
65 300 MDL
Licitație electronică: NU
0
0
0
Apă potabilă în butelii de 19 litri Apă potabilă în butelii de 0,5 litri

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 14/02/2020 12 : 43
pînă la 15/02/2020 13 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 15/02/2020 13 : 00
pînă la 20/02/2020 13 : 00