Calculatoare și echipamente electronice pentru oficiu (imprimante etc.)

CPV: 30200000-1 - Echipament şi accesorii pentru computer

Autoritatea Contractantă
Direcţia Generală Locativ Comunală şi Amenajare
IDNO
1007601010493
Adresa
2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, str. Mihai Eminescu, 33
Persoana de contact
Beleuța Alexandru,
022242501
achizitii.dglca@cmc.md
Tip procedură
microValue (bunuri)
Depunerea ofertelor
Tip procedură
microValue (bunuri)

Valoarea estimată fără TVA
52 000 MDL
Licitație electronică: NU
0
0
0
Calculatoare și echipamente electronice pentru oficiu (imprimante etc.)

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 14/02/2020 12 : 55
pînă la 18/02/2020 09 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 18/02/2020 09 : 00
pînă la 20/02/2020 12 : 00