Servicii de curățare și deservire a dispozitivelor de imprimare

CPV: 50300000-8 - Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotică, pentru echipament de telecomunicaţii şi pentru echipament audiovizual

Autoritatea Contractantă
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI
IDNO
1006601000196
Adresa
MD-2059, MOLDOVA, mun.Chişinău, str. Petricani 19
Persoana de contact
Sergiu Iovu,
022259610
iovu.sergiu@border.gov.md
Tip procedură
microValue (servicii)
Depunerea ofertelor
Tip procedură
microValue (servicii)

Valoarea estimată fără TVA
35 000 MDL
Licitație electronică: DA
0
0
0
Servicii de curățare și deservire a dispozitivelor de imprimare Profilaxia complexă: curățarea de praf, hîrtie și toner. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului - oferirea unui manager; - curățarea și deservirea a dispozitivelor de imprimare/copiere/scanare se confirmă prin executarea unui „Act de îndeplinire a serviciilor” (întocmit de către prestator) cu număr unic pentru fiecare dispozitiv, cu aplicarea semnăturii și ștampilei prestatorului și semnăturii beneficiarului; - verificarea tehnică a dispozitivelor de imprimare /copiere/scanare; - eliberarea actelor de constatare tehnică, în cazul depistării cartușelor și dispozitivelor de imprimare/copiere/scanare nefuncționale.

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 14/02/2020 15 : 14
pînă la 18/02/2020 09 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 18/02/2020 09 : 00
pînă la 24/02/2020 08 : 00
Începutul licitației:
de la 25/02/2020 12 : 00
pînă la Invalid date