Rețele de canalizare menajeră a sectorului (Ungheni Deal) or. Ungheni, str. Horelor, Căpriana, Delești, Viilor, etapa 1

CPV: 45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice

Autoritatea Contractantă
Primăria mun. Ungheni
IDNO
1007601001787
Adresa
3600, MOLDOVA, Ungheni, str. Națională nr. 7
Persoana de contact
Ambros Alexandru,
+37369141303
gaviucvasile@gmail.com
Tip procedură
smallValue (lucrări)
Perioada de clarificări
Tip procedură
smallValue (lucrări)

Valoarea estimată fără TVA
740 000 MDL
Licitație electronică: NU
0
0
0
Rețele de canalizare menajeră a sectorului (Ungheni Deal) or. Ungheni, str. Horelor, Căpriana, Delești, Viilor, etapa 1

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 25/03/2020 08 : 30
pînă la 30/03/2020 08 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 30/03/2020 08 : 00
pînă la 07/04/2020 08 : 00