lucrări de reparație capitală a drumului L -229 G 57 Ciuciulea-Duşmani-Limbenii Vechi , r-ul Glodeni

CPV: 45233140-2 - Lucrări de drumuri

Autoritatea Contractantă
Președintele Raionului Glodeni
IDNO
1007601009358
Adresa
MD-4901, MOLDOVA, Glodeni, str. Suveranității 2
Persoana de contact
Vasile Gudumac,
024923174
sececonomglodeni@mail.ru
Tip procedură
openTender (lucrări)
Perioada de clarificări
Tip procedură
openTender (lucrări)

Valoarea estimată fără TVA
2 180 000 MDL
Licitație electronică: NU
0
0
0
lucrări de reparație capitală a drumului L -229 G 57Ciuciulea-Duşmani-Limbenii Vechi , r-ul Glodeni

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 25/03/2020 08 : 51
pînă la 06/04/2020 07 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 06/04/2020 07 : 00
pînă la 15/04/2020 07 : 00