Servicii de cantină şi servicii de catering

CPV: 55500000-5 - Servicii de cantină şi servicii de catering

Autoritatea Contractantă
IMSP SCMS MPS
IDNO
1003600150716
Adresa
2005, MOLDOVA, mun.Chişinău, Str.Puskin-51
Persoana de contact
Nelea Dimitriu,
+37379705053
tatianascms.achiz@yahoo.com
Tip procedură
microValue (servicii)
Depunerea ofertelor
Tip procedură
microValue (servicii)

Valoarea estimată fără TVA
200 000 MDL
Licitație electronică: NU
0
0
0
Servicii de cantină şi servicii de catering

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 25/03/2020 11 : 00
pînă la 28/03/2020 07 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 28/03/2020 07 : 00
pînă la 31/03/2020 06 : 00