Produs antivirus

CPV: 48700000-5 - Utilitare pentru pachete software

Autoritatea Contractantă
Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe
IDNO
1005600036924
Adresa
MD-2005, MOLDOVA, mun.Chişinău, Constantin Tănase, 7
Persoana de contact
Oală Andrei,
068011113
andrei.oala@ctif.gov.md
Tip procedură
smallValue (bunuri)
Depunerea ofertelor
Tip procedură
smallValue (bunuri)

Valoarea estimată fără TVA
175 000 MDL
Licitație electronică: DA
0
0
0
Produs antivirus

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 25/03/2020 11 : 43
pînă la 30/03/2020 11 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 30/03/2020 11 : 00
pînă la 06/04/2020 11 : 00
Începutul licitației:
de la 07/04/2020 12 : 00
pînă la Invalid date