Consumabile pentru procedurile de electrofiziologie

CPV: 33100000-1 - Echipamente medicale

Autoritatea Contractantă
IMSP Institutul de Cardiologie
IDNO
1003600150613
Adresa
2025, MOLDOVA, mun.Chişinău, srt. N. Testemițanu 29/1
Persoana de contact
Ina Cojocaru,
+37322256080
icachizitii@gmail.com
Tip procedură
openTender (bunuri)
Perioada de clarificări
Tip procedură
openTender (bunuri)

Valoarea estimată fără TVA
1 610 000 MDL
Licitație electronică: NU
0
0
0
Consumabile pentru procedurile de electrofiziologie

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 25/03/2020 12 : 19
pînă la 04/04/2020 11 : 20
Perioada depunerii ofertelor:
de la 04/04/2020 11 : 20
pînă la 16/04/2020 11 : 20