„Reparaţia capitală a carosabilului din str. Conev (de la str. I. Franco pînă la str. Lesecico) / etapa a II-a, carosabilul din str. Conev (de la str. Al. cel Bun pînă la str. Lesecico)”

CPV: 45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice

Autoritatea Contractantă
Primăria mun. Bălți
IDNO
1007601003161
Adresa
3100, MOLDOVA, mun.Bălţi, p-ţa Independenţei, 1
Persoana de contact
Ceremuș Liliana,
+37323154623
serviciulachizitiipublice@gmail.com
Tip procedură
openTender (lucrări)
Perioada de clarificări
Tip procedură
openTender (lucrări)

Valoarea estimată fără TVA
11 640 333 MDL
Licitație electronică: NU
0
0
0
„Reparaţia capitală a carosabilului din str. Conev (de la str. I. Franco pînă la str. Lesecico) / etapa a II-a, carosabilul din str. Conev (de la str. Al. cel Bun pînă la str. Lesecico)”

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 25/03/2020 13 : 29
pînă la 06/04/2020 07 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 06/04/2020 07 : 00
pînă la 15/04/2020 07 : 00