Reparația drumurilor locale din raionul Dondușeni

CPV: 45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice

Autoritatea Contractantă
CONSILIUL RAIONAL DONDUSENI
IDNO
1007601010138
Adresa
MD-5102, MOLDOVA, Donduşeni, str. Independenței, 47
Persoana de contact
Pînzari Alexandru,
+37379436174
consiliuldon@mail.ru
Tip procedură
openTender (lucrări)
Perioada de clarificări
Tip procedură
openTender (lucrări)

Valoarea estimată fără TVA
4 587 531.65 MDL
Licitație electronică: DA
0
0
0
lucrări de reparație a drumurilor

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 26/03/2020 07 : 44
pînă la 08/04/2020 06 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 08/04/2020 06 : 00
pînă la 16/04/2020 06 : 00
Începutul licitației:
de la 17/04/2020 11 : 00
pînă la Invalid date