Achiziţionarea reagenţilor chimici pentru laboratorul clinic și biochimic pentru anul 2020

CPV: 33600000-6 - Produse farmaceutice

Autoritatea Contractantă
IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1
IDNO
1003600152569
Adresa
2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, str.S.Lazo nr.7
Persoana de contact
Cerî Ana,
022237811
scmc1@ms.md
Tip procedură
smallValue (bunuri)
Perioada de clarificări
Tip procedură
smallValue (bunuri)

Valoarea estimată fără TVA
78 308 MDL
Licitație electronică: DA
0
0
0
Achiziţionarea reagenţilor chimici pentru laboratorul clinic și biochimic pentru anul 2020

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 26/03/2020 10 : 50
pînă la 31/03/2020 07 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 31/03/2020 07 : 00
pînă la 03/04/2020 07 : 00
Începutul licitației:
de la 06/04/2020 06 : 00
pînă la Invalid date