Servicii de montare a unui post de transformare prefabricat de tip PTPB 6/0,4 kv

CPV: 51100000-3 - Servicii de instalare a echipamentului electric şi mecanic

Autoritatea Contractantă
Curtea de Conturi a RM
IDNO
1007601001330
Adresa
MD-2001, MOLDOVA, mun.Chişinău, Bd. Stefan cel Mare 69
Persoana de contact
Ion Oleinic,
022266004
i_oleinic@ccrm.md
Tip procedură
openTender (servicii)
Perioada de clarificări
Tip procedură
openTender (servicii)

Valoarea estimată fără TVA
542 500 MDL
Licitație electronică: DA
0
0
0
Servicii/lucrări de montare a unui post de transformare prefabricat de tip PTPB 6/0,4KV. Servicii de reparație a camerei tehnice de alimentare cu energie electrică precum și ajustarea schemei electrice interioare.

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 26/03/2020 12 : 00
pînă la 05/04/2020 08 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 05/04/2020 08 : 00
pînă la 09/04/2020 10 : 00
Începutul licitației:
de la 10/04/2020 12 : 00
pînă la Invalid date