Alimentarea cu energie electrică a sistemelor de iluminat a localităților com Seliște sect.Burcuta

CPV: 45300000-0 - Lucrări de instalaţii pentru clădiri

Autoritatea Contractantă
Primaria comunei Seliste
IDNO
1007601001927
Adresa
MD-3545, MOLDOVA, Orhei, s.Seliste r. Orhei
Persoana de contact
Galesco Andrei,
023544438
prseliste@gmail.com
Tip procedură
smallValue (lucrări)
Perioada de clarificări
Tip procedură
smallValue (lucrări)

Valoarea estimată fără TVA
248 166.62 MDL
Licitație electronică: NU
0
0
0
Alimentarea cu energie electrică a sistemelor de iluminat a localităților com Seliște sect.Burcuta

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 26/03/2020 12 : 50
pînă la 01/04/2020 11 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 01/04/2020 11 : 00
pînă la 08/04/2020 07 : 00