,,Diverse produse alimentare” (Produse de panificație), pentru necesităţile Armatei Naţionale (în repetare)

CPV: 15811100-7 - Pâine

Autoritatea Contractantă
AGENŢIA ASIGURARE RESURSE ŞI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII
IDNO
1006601001229
Adresa
MD2021, MOLDOVA, mun.Chişinău, şos.Hînceşti 84
Persoana de contact
Colesnic Elena,
022-25-21-28
elena.colesnic@army.md
Tip procedură
microValue (bunuri)
Depunerea ofertelor
Tip procedură
microValue (bunuri)

Valoarea estimată fără TVA
59 530 MDL
Licitație electronică: DA
0
0
0
1. Pîine din făină de grîu de cal.I (pentru U.M. din or. Ungheni); 2. Pîine din amestec de făină de grîu şi făină de secară (pentru U.M. din or. Ungheni); 3. Pîine din făină de grîu de cal.I (pentru U.M. din s. Coşniţa); 4. Pîine din amestec de făină de grîu şi făină de secară (pentru U.M. din s. Coşniţa).

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 26/03/2020 15 : 00
pînă la 01/04/2020 13 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 01/04/2020 13 : 00
pînă la 07/04/2020 13 : 00
Începutul licitației:
de la 08/04/2020 11 : 00
pînă la Invalid date