Mobilier

CPV: 39100000-3 - Mobilier

Autoritatea Contractantă
IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”
IDNO
1007600000794
Adresa
MD2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, bd. Ștefan cel Mare 165
Persoana de contact
Olesea Dînga,
022-205265
achizitii@usmf.md
Tip procedură
smallValue (bunuri)
Depunerea ofertelor
Tip procedură
smallValue (bunuri)

Valoarea estimată fără TVA
522 120 MDL
Licitație electronică: DA
0
0
0
Mobilier conform Anunțului de participare

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 26/03/2020 19 : 41
pînă la 02/04/2020 15 : 27
Perioada depunerii ofertelor:
de la 02/04/2020 15 : 27
pînă la 09/04/2020 12 : 00
Începutul licitației:
de la 10/04/2020 11 : 00
pînă la Invalid date