Servicii de dezinsecție și deratizare

CPV: 90900000-6 - Servicii de curăţenie şi igienizare

Autoritatea Contractantă
IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”
IDNO
1007600000794
Adresa
MD2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, bd. Ștefan cel Mare 165
Persoana de contact
Olesea Dînga,
022-205265
achizitii@usmf.md
Tip procedură
microValue (servicii)
Calificare
Tip procedură
microValue (servicii)

Valoarea estimată fără TVA
165 000 MDL
Licitație electronică: DA
1
0
0
Servicii de dezinsecție și deratizare conform Caietului de sarcini

Data:

Perioada clarificărilor:
de la 26/03/2020 20 : 02
pînă la 28/03/2020 13 : 00
Perioada depunerii ofertelor:
de la 28/03/2020 13 : 00
pînă la 02/04/2020 12 : 00
Începutul licitației:
de la 03/04/2020 12 : 00
pînă la Invalid date
OfertantOferta finalăLotDocumentele OEStatutul și decizia
Pest Management Control
MD-IDNO-1020600006087
163 295.75 MDL
Servicii de dezinsecție și deratizare
pending31 мар. 2020 / 06:39