Blog

Achiziții în mass media

A fost lansat un nou instrument digital pentru analiza datelor deschise din sistemul MTender | Moldpres.md

Astăzi, 28 aprilie curent, în cadrul Ministerului Finanțelor, a avut loc evenimentul cu genericul: „Noi abordări asupra monitorizării și auditului achizițiilor publice – oportunitățile datelor deschise din sistemul MTender”. În cadrul acestuia a fost prezentat instrumentul digital de analiză Business Intelligence (BI) bazat pe datele deschise disponibile în sistemul electronic de achiziții publice MTender. Instrumentul a fost dezvoltat de către Open Contracting Partnership, Ministerul Finanțelor al Republici Moldova și A.O. Inițiativa Pozitivă.

În debutul evenimentului, secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, dna Gabriela Cuneva, a mulțumit și a exprimat recunoștință tuturor celor implicați în acest proces. „Ideea de a elabora acest instrument în Republica Moldova există de mulți ani, eu mă bucur că astăzi, avem oportunitatea să-l lansăm și că am fost sprijiniți de către parteneri în realizarea acestei idei”, a spus dna Cuneva.

Constantin Cearanovski, Membru al Consiliului de Directori, A.O. Inițiativa Pozitivă a menționat că accesul la medicamente, mărfuri și servicii de calitate în domeniul sănătății și ocrotirii sociale în mare parte depinde de eficiența și transparența utilizării banilor publici la diferite etape ale procesului de achiziții publice. „Lansarea instrumentului de monitorizare și analiză bazat pe datele deschise a sistemului MTender este un pas important în creșterea eficienței și transparenței în utilizarea banului public”, a spus dl. Cearanovski.

În același context, Octavian Costaș, reprezentantul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a menționat că orice pas pentru sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice are impact pozitiv enorm asupra cetățenilor, țării și mediului de afaceri. „Astăzi, suntem martori la un progres remarcabil obținut prin eforturile comune ale mediului de afaceri, societății civile și Guvernului urmare a implementării la scară națională a achizițiilor electronice printr-un sistem modern, transparent și eficient de achiziții MTender”, a spus dl. Costaș.

În luarea sa de cuvânt, Ruslan Malai, directorul Agenției Achiziții Publice a remarcat că portatul analitic va oferi cetățenilor acces la informații pentru a putea analiza și vedea cum statul cheltuie banul public. „Sistemul analitic va facilita și va automatiza lucrul Agenției Achiziții Publice, datele vor fi mai ușor colectate în scopul elaborării analizelor statistice”, a menționat dl. Malai.

Victor Nestulia, Expert internațional, Open Contracting Partnership a menționat că în prezent sistemul MTender oferă o mulțime de oportunități de utilizare a datelor deschise în conformitate cu Open Contracting Data Standard. „Sperăm că odată cu lansarea acestui modul electronic, acest potențial va fi utilizat de toți participanții în domeniul achizițiilor. Aceste date trebuie să servească drept ajutor în procesul de reformare a domeniului achizițiilor publice în Republica Moldova”, a spus dl. Nestulia.

Prezentă la eveniment, șefa Departamentului de audit intern din cadrul Primăriei municipiului Chișinău, dna Raisa Cotorobai a precizat că pentru municipalitate a fost, este și rămâne o prioritate colaborarea cu Ministerul Finanțelor pe diferite segmente de activitate inclusiv, în domeniul achizițiilor publice. „Instrumentul care se lansează astăzi va fi o gură de aer și pentru toți managerii care sunt dornici de a se alinia la principiile bunei guvernări și de a asigura o monitorizare cât mai strictă a procesului de achiziție publică”, a spus dna Cotorobai.

La fel, în cadrul evenimentul au fost prezentate cele bune practici internaționale privind monitorizarea și controlul în domeniul achizițiilor publice și modul în care acestea sunt aplicate astăzi în Republica Moldova. S-a discutat și despre planurile de implementare a monitorizării electronice independente și a unui sistem automatizat al indicatorilor de risc a achizițiilor publice.

Șeful Direcției Achiziții Publice din cadrul Ministerului Finanțelor, Sergiu Căinăreanu, a vorbit despre un nou program național de dezvoltare al sistemului de achiziții publice pentru anii 2021-2024, prin care se propune definirea viziunii Guvernului și sincronizarea acțiunilor pe întregul palier al sistemului achizițiilor publice la toate nivelele, facilitând astfel perceperea și angajarea tuturor actorilor importanți din acest sector. Programul include dezvoltarea sistemului de e-Achiziții prin creșterea transparenței la toate etapele procesului de achiziții, după principiul „TOȚI VĂD TOTUL”, dezvoltarea mecanismelor eficiente de control, inclusiv sisteme de identificare a indicatorilor de risc în achiziţiile publice cu integrarea instrumentelor și bunelor practici de identificare și prevenire a fraudei și corupției.

Sistemul electronic de achiziții publice MTender generează numeroase date publice deschise, al căror potențial nu este pe deplin utilizat în Republica Moldova. Utilizarea datelor deschise în conformitate cu cele mai bune practici internaționale face posibilă: dezvoltarea unor instrumente analitice complexe, implementarea unui sistem automatizat de indicatori de risc, ajută la identificarea utilizării ineficiente a surselor financiare sau, dimpotrivă, la găsirea și evaluarea celor mai bune practici în domeniul achizițiilor publice și obținerea expertizei în multe sarcini omise sau care au fost greu de soluționat.

Evenimentul a fost organizat de către Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, în parteneriat cu Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” și Platforma internațională de experți pentru cooperare „Open Contracting Partnership” (OCP), în colaborare cu  Primăria Municipiului Chișinău și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și are drept scop dezvoltarea domeniului achizițiilor publice electronice.

Sursa: Moldpres.md