Blog

Achiziții în mass media Parinte.md

Achizițiile de servicii educaționale ale Ministerului Educației și Cercetării: valoare considerabilă, transparență redusă | Părinți Solidari – Asociație Obștească

În cadrul proiectului „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de Ministerul Educației și Cercetării”, A.O. „Părinți Solidari” a identificat mai multe probleme și lacune în procesele de achiziții publice realizate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și de instituțiile din subordinea acestuia. Pentru a elucida anumite neclarități în privința informațiilor publice disponibile la acest capitol, A.O. „Părinți Solidari” a organizat un interviu cu secretara de stat a MEC, Adriana Cazacu.

Ministerul Educației și Cercetării este parte componentă a Guvernului Republicii Moldova și autoritatea publică care coordonează toate procesele din sistemul educațional  a Republicii Moldova. Astfel, a apărut întrebarea firească,care sunt achizițiile publice prioritare, de importanță majoră pentru întregul sistem, efectuate de către MEC.

Totodată, conform Planului de achiziții al MEC pentru anul financiar 2022, cea mai mare parte a resurselor – circa 94 %, este destinată achiziționării serviciilor educaționale pentru realizarea planului de pregătire a cadrelor de specialitate în instituțiile de învățământ superior și în instituțiile de învățământ profesional-tehnic.

Reprezentanta MEC a fost întrebată despre valoarea acestor achiziții pentru anul 2022 și numărul de persoane care beneficiază de pe urma achiziționării serviciilor educaționale menționate.

„Achizițiile publice cu semnificație majoră pentru sistemul educațional sunt: achiziționarea manualelor școlare; achiziționarea serviciilor educaționale pentru realizarea planului „Comenzi de stat” și achizițiile de lucrări (investiții capitale)”, a răspuns secretara de stat, Adriana Cazacu.

Potrivit Adrianei Cazacu, valoarea acestor achiziții constituie:

pentru învățământul profesional tehnic secundar – 525 de milioane de lei;pentru învățământul profesional tehnic postsecundar – 406 milioane de lei;pentru învățământul superior – 713 milioane de lei.

Un alt aspect remarcat de A.O. „Părinți Solidari” este lipsa informațiilor pe pagina web a MEC despre contractele încheiate pentru achiziționarea serviciilor educaționale pentru realizarea planului de pregătire a cadrelor didactice, pentru anii 2021 și 2022, asta deși valoarea resurselor financiare destinate achiziționării acestor servicii este una considerabilă.

La această întrebare, MEC susține că informația privind contractele atribuite pentru achiziționarea serviciilor educaționale pentru realizarea planului „Comenzi de stat” se va regăsi în Darea de seamă anuală privind contractele de valoare mică și în Raportul anual privind monitorizarea contractelor de achiziție publică.

Ulterior ministerul a publicat ambele documente pe pagina sa web și acestea pot fi accesate  la rubrica Achiziții Publice.

Mai observăm că, conform planului de achiziții pentru a.2022, MEC a planificat realizarea achizițiilor de servicii educaționale prin achiziții de valoare mică, fapt care generează multiple întrebări, deoarece suma planificată depășește considerabil pragul acestui tip de achiziții publice. Din aceste considerente asociația a solicitat ministerului detalierea informațiilor privind tipul procedurilor de achiziții publice utilizate pentru achiziționarea serviciilor educaționale, dar și documentul normativ/legislativ care reglementează modul de organizare și realizare a procedurilor de achiziție a serviciilor menționate.

„Procedura aplicată pentru achiziționarea serviciilor educaționale pentru realizarea planului „Comenzi de stat” este achiziția de valoare mică în temeiul art. 5, alin. (1) lit. k) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, care spune că prevederile Legii 131/2015 privind achizițiile publice nu se aplică contractelor de achiziții publice de servicii atribuite de o autoritate contractantă unei alte autorități contractante sau unei asociații de autorități contractante în baza unui drept exclusiv de care acestea dispun în temeiul unei legi”, a răspuns secretara de stat a MEC, Adriana Cazacu.

La fel, MEC a menționat că nu planifică modificări în procesul de organizare a acestui tip de achiziții pentru următoarea perioadă.

Ca urmare a verificării paginii web a MEC, putem constata că autoritățile s-au ținut de cuvânt și, spre deosebire de anii precedenți, rapoartele privind achizițiile realizate au fost publicate în termen, în ele regăsindu-se contractele ce țin de serviciile educaționale menționate anterior.

Totuși, directoarea  executivă a asociației „Părinți Solidari” consideră incorectă aplicarea procedurii „Achiziții de valoare mică” pentru contractele de servicii educaționale.

„Pragul achizițiilor de valoarea mică este de 200 mii lei (fără TVA) în cazul procurării de bunuri și servicii, deci contractele, care valorează zeci de milioane, nicidecum nu pot fi atribuite unei astfel de categorii. În cazul dat, o recomandare pentru MEC ar fi de a revedea tipul de proceduri prin care se organizează achiziția de servicii educaționale, iar la necesitate de a consulta și opiniile Agenției Achiziții Publice sau a experților din domeniu”.

Menționăm că anterior, și Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în raportul de audit din anul 2022, a evidențiat mai multe carențe a procesului de gestionarea a banilor publici destinați achiziționării serviciilor educaționale conform comenzii de stat, inclusiv lipsa mecanismelor interne prin care să fie asigurată restituirea la bugetul de stat a cheltuielilor suportate pentru instruirea studenților, care au refuzat plasarea obligatorie în câmpul muncii și a celor exmatriculați de la studii, stabilite prin HG nr.923 din 04.09.2001. Acest fapt, conform estimărilor auditului, au adus la prejudicii de circa 45 milioane lei doar pentru un an de studii.

Chiar și cu considerația includerii în rapoartele de monitorizare a datelor despre contractele de achiziții de servicii educaționale, informațiile prezentate sunt foarte sumare și nu includ aspecte privind numărul elevilor/studenților planificați pe domenii de formare profesională per fiecare instituție contractată, costul de instruire per elev/student, etc. Publicarea contractelor încheiate cu instituțiile de învățământ profesional-tehnic și cele de învățământ superior, ar aduce o transparență mult mai înaltă în domeniul contractării serviciilor educaționale, mai ales că valoarea acestor contracte depășeșe suma de 1,5 miliarde lei pe an.

Acest articol este un produs al proiectului „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de MEC”, desfășurat de AO „Părinți Solidari”, în calitate de beneficiar de sub-grant a proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în colaborare cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorilor articolului și nu reflectă neapărat opinia   IDIS „Viitorul” și a donatorului.

The post Achizițiile de servicii educaționale ale Ministerului Educației și Cercetării: valoare considerabilă, transparență redusă first appeared on Părinți Solidari – Asociație Obștească.

Sursa: Părinți Solidari – Asociație Obștească | Read More