Blog

Achiziții în mass media Unghiul.com

Achizițiile publice – pentru un proces mai transparent și mai integru | Unghiul.com

Timp de 5 zile specialiști din diferite domenii de activitate din municipiul și raionul Ungheni au fost instruiți la capitolul achiziții publice corecte și transparente în cadrul proiectului „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova”, implementat de Centrul „Contact” și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică Dezvoltare și GIZ Moldova în parteneriat cu AO „Ecologie pentru sănătate”, care implementează proiectul „Monitorizarea achizițiilor publice”, realizat de IMSP Spitalul Raional Ungheni pentru creșterea gradului de transparență, reducerea și prevenirea riscurilor de corupție.

Participanții la cursurile de instruire au fost ghidați de experți în domeniu de la noi și din România.
Au fost puse în discuție subiecte cum ar fi achizițiile publice internaționale, achiziții în cadrul UE, coordonarea și colaborarea în achiziții publice transfrontaliere, standarde și bune practici în achiziții publice internaționale, soluționarea litigiilor și contestațiilor în achizițiile publice, arbitraj și mediere în achiziții publice. La aceste compartimente a vorbit Alina Florentina Saracu din Galați, România.

Instruiri de acest gen au fost organizate în premieră la Ungheni, iar invitate au fost persoanele ce au tangență cu achizițiile publice. „Participante la sesiunile de acest gen au fost preponderent femei, care au experiență mare în domeniul contabilității, învățământ și jurisprudență. Asemenea activități sunt destul de importante, deoarece nu s-au mai organizat până în prezent. Pentru prima dată a fost posibil acest lucru, un fapt destul de benefic pentru cei care gestionează banii publici”, a menționat Rodica Guțu, partener de proiect.

Momente relevante ce țin de achizițiile publice au fost abordate și de Tatiana Chiril, expertă Agenția Achiziții Publice din Republica Moldova, care a povestit cu lux de amănunte despre procedurile de achiziție în țara noastră, reglementări legislative pe segmentul dat, planificare, evaluare, contractare și modalități de promovare a transparenței și concurenței în achizițiile publice.

Lucruri esențiale ce țin de monitorizarea achizițiilor publice, contracararea și gestionarea contractelor, elaborarea și negocierea contractelor, monitorizarea lor, încheierea, modificarea și rezilierea acestor contracte, digitalizarea și inovația în achizițiile publice, utilizarea tehnologiilor în operarea proceselor de achiziție au fost subiectele puse în discuție de Vitalie Moisei, expert în Domeniul Integritate și Anticorupție.

„Climatul de integritate instituţională se cultivă prin realizarea măsurilor prevăzute de art 10 al legii 82 din 25.05.2017, Legea integrităţii. Responsabilitatea pentru cultivarea integrităţii instituţionale în cadrul entităţilor publice aparţine conducătorului și fiecărui agent public din aceste entităţi. Astfel identificarea vulnerabilităților a riscurilor de corupție în cadrul achizițiilor publice dar și tratarea acestora este un element cheie, un mecanism important a integrităţii instituţionale. Monitorizarea achizițiilor publice, dar și transparența acestor procese au drept scop responsabilizarea factorilor de decizie implicați, precum și informarea societății”, a remarcat Vitalie Moisei.

De asemenea în cadrul sesiunilor s-a discutat și despre achiziții publice în sectoare speciale cum ar fi reglementări specifice pentru achizițiile publice din domeniile sănătății, apărării, educației, despre particularități și provocări în achizițiile publice în aceste domenii. În cadrul celor 5 sesiuni de instruire s-a mai vorbit despre exemple și bune practici în procesul de achiziții publice, precum și despre unele strategii și măsuri de reducere a riscurilor în aceste procese, colaborarea cu furnizorii și partenerii, etica și integritatea în achizițiile publice. „Achizițiile publice se fac din bani publici și de aceea este necesară atenția și corectitudinea în acest proces.

Trebuie să fii atent cu toate cifrele și datele ce țin de achiziții, e necesar să fii un bun manager, să ceri și să accepți consultația profesioniștilor, atunci când te ocupi de asemenea proceduri, să respecți și să implementezi întocmai ce este specificat în acte, să nu ceri bani pentru căpșune, dar să cultivi ardei sau ceapă”, a menționat Lilia Țâcu, participantă la instruiri.

La finalul sesiunilor de instruire participantelor le-a fost înmânate certificate de participare.

Sursa: Unghiul – Vezi lumea aşa cum e ea! | Read More