Blog

Achiziții în mass media NordNews

Comercializarea uniformelor de serviciu și însemnelor militarilor a fost interzisă | NordNews

Comercializarea uniformelor de serviciu și însemnelor distinctive ale funcționarilor publici cu statut special și ale militarilor a fost interzisă. Decizia a fost luată de membrii Comisiei Situației Excepționale (CSE), transmite MOLDPRES.

Potrivit deciziei CSE, excepție vor constitui cazurile în care achizițiile sunt inițiate în temeiul Legii privind achizițiile publice, fie la solicitarea funcționarilor publici.

CSE a mai interzis folosirea vestelor antiglonţ, huselor, centurilor şi vestelor tactice multifuncţionale, a camerelor de corp și stațiilor radio portabile de către persoanele fizice și juridice care nu sunt învestite cu asemenea drepturi prin lege.

Totodată, membrii CSE au mai interzis folosirea simbolurilor corporative ale persoanelor juridice în timpul întrunirilor, manifestațiilor publice, mitingurilor sau altor evenimente publice. Excepție vor constitui zilele de sărbătoare nelucrătoare.

Dispozițiile CSE intră în vigoare din momentul emiterii și sunt obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale și locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice.

Sursa: NordNews | Read More