Blog

Achiziții în mass media Realitatea.md

Constatările CCRM privind procesul de achiziții publice la Ministerul Apărării. Nereguli și deficiențe | Realitatea.md

Concluziile Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) cu referire la procesul de achiziții publice la Ministerului Apărării în perioada 2019-2020 au fost discutate în comisia parlamentară de profil. Astfel, s-a constat că procesul de achiziții publice și utilizarea resurselor financiare în cadrul sistemului Ministerului Apărării, în anii 2019-2020, s-au realizat cu unele nereguli şi deficiențe.

Aceasta este concluzia Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) privind rapoartele financiare și auditului conformității asupra achizițiilor publice în cadrul instituției, audiat, astăzi 3 noiembrie, de membrii Comisiei de control al finanțelor publice (CCFP).

Astfel, Andrei Munteanu, membru al CCRM și șefii echipelor de audit au prezentat principalele constatări ale Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2020 și Raportul auditului conformității achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Apărării în anii 2019-2020.

„Auditorii Curții de Conturi au relatat că, în anul 2020, Ministerul Apărării a gestionat resurse în valoare de 984,6 mil. lei și cheltuieli în valoare de 993,6 mil. lei şi a administrat patrimoniu în valoare totală de 3,5 miliarde de lei”, se arată într-o notă informativă.  

Auditul a atestat că, controlul intern managerial instituit în cadrul Ministerului Apărării nu asigură identificarea și gestionarea eficientă a tuturor riscurilor aferente procesului financiar-contabil, inclusiv a celor legate de întocmirea situațiilor financiare consolidate. Instituirea fragmentară a controlului intern managerial a influențat veridicitatea și plenitudinea informațiilor reflectate în rapoartele financiare.

Cu referire la conformitatea asupra achizițiilor publice în cadrul Ministerului Apărării și instituțiilor din subordine persistă probleme de sistem, fiind înaintate în total 13 recomandări.

Prin urmare, principalele aspecte problematice identificate sunt lipsa unui cadru regulator unificat care ar reglementa modul de organizare și desfășurare a achizițiilor publice, reglementarea necorespunzătoare a activității unor grupuri de lucru pentru achiziții în cadrul autorităților contractante, calitatea redusă a planificării achizițiilor publice, justificarea insuficientă a ofertelor.

Potrivit reprezentanților Ministerului Apărării, mai multe dintre neconformitățile constatate de auditori au fost deja remediate. În special, au fost întreprinse măsuri pentru creșterea gradului de transparență a procedurilor de achiziție.

În opinia Zinaidei Greceanîi, membru al Comisiei de control al finanțelor publice, problemele identificate de auditorii Curții de Conturi poartă un caracter sistemic și sunt caracteristice tuturor instituțiilor administrației publice centrale și locale. 

Astfel, Guvernul ar urma să vină cu o abordare de sistem a problematicilor legate de achizițiile publice, de înregistrarea patrimoniului, de aplicarea cadrului normativ și de utilizarea sistemului MTender.

Articolul Constatările CCRM privind procesul de achiziții publice la Ministerul Apărării. Nereguli și deficiențe apare prima dată în Realitatea.md.

Sursa: Realitatea.md | Read More