Blog

Achiziții în mass media Parinte.md

Lipsa concurenței la achiziționarea serviciilor de scanare și procesare a testelor de la BAC | Părinți Solidari – Asociație Obștească

Pe parcursul ultimilor 3 ani, doar o singură companie participă la procedurile de achiziții publice a serviciilor de scanare, procesare și publicare securizată pe internet, a testelor de la examenul național de bacalaureat, lansate de către Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare.

Examenul național de bacalaureat este organizat anual de către Ministerul Educației și Cercetării și reprezintă modalitatea de evaluare, cu caracter extern, a cunoştinţelor şi competenţelor de bază ale absolvenţilor învăţământului liceal.  Unul dintre aspectele necesare organizării acestuia este asigurarea scanării, procesării și păstrării testelor realizate de către candidații care susțin examenele de bacalaureat.

Serviciile menționate sunt asigurate prin contractarea lor de la agenți economici specializați, ca urmare a desfășurării procedurilor de achiziții publice lansate anual de către Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, instituție aflată în subordinea Ministerului Educației și Cercetării.  

În urma analizei procedurilor de achiziție publică a seviciului menționat pentru ultimii 4 ani, constatăm lipsa concurenței, astfel că doar în anul 2019 au depus ofertele 2 participanți: „Tipo Direct” SRL  și „Aproservice-X” SRL, iar în următorii 3 ani „Aproservice-X” SRL a fost unicul ofertant.

Anul2019202020212022Oferanți„Tipo Direct” SRL „Aproservice-X” SRL„Aproservice-X” SRL„Aproservice-X” SRL„Aproservice-X” SRLCâștigător„Aproservice-X” SRL„Aproservice-X” SRL„Aproservice-X” SRL„Aproservice-X” SRLValoarea estimată, (fără TVA), lei900000750000750000750000Valoarea ofertei, (fără TVA), lei897956,66746386,67723362,50748910

De obicei, numărul mic de ofertanți reprezintă un indicator de risc (steguleț roșu), care ar putea indica că există anumite specificații sau cerințe tehnice, care limitează concurența.

Existența acestui indicator de risc se confirmă ca urmare a analizei anunțului de participare pentru procedura de achizție nr.ocds-b3wdp1-MD-1648555345703 „Servicii de scanare a testelor de la examenul național de bacalaureat, procesarea lor și publicarea securizată pe Internet”. Observăm, că printre documentele și informațiile solicitate sunt 4 poziții în care se solicită, în diferită formulare, să fie prezentate dovezi, care să confirme experiența realizării de „Proiecte (contracte) asemănătoare, minim 500 000 pagini”, iar în una dintre poziții se menționează condiția demonstrării executării contractelor asemănătoare, realizate în favoarea diferitor APC RM.

Anume această condiție pare a fi una cu caracter restrictiv, fiindcă defavorizează operatorii economici care nu au avut contracte suficient de mari cu Guvernul Republicii Moldova. Totodată, și criteriile de evaluare favorizează considerabil operatorii economici cu cea mai mare experiență, nelăsând loc pentru concurență altor operatori economici, care au mai puține contracte mari și/sau acestea nu sunt încheiate cu Autoritățile Publice Centrale.

E necesar de menționat că lipsă de concurență se atestă și în cadrul altor proceduri de achiziții, realizate de către instituțiile subordonate Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul cărora a participat „Aproservice-X” SRL:

Concluzie: Din analiza efectuată putem constata că prin cerințele incluse și documentele solicitate în anunțul de participare, Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare crează condiții preferențiale petru agentul economic „Aproservice-X” SRL și limitează concurența în cadrul achizițiilor anuale de „Servicii de scanare a testelor de la examenul național de bacalaureat, procesarea lor și publicarea securizată pe Internet”.

Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de MEC”, desfășurat de AO “Părinți Solidari”, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Autor: Maia Cuțitari

The post Lipsa concurenței la achiziționarea serviciilor de scanare și procesare a testelor de la BAC first appeared on Părinți Solidari – Asociație Obștească.

Sursa: Părinți Solidari – Asociație Obștească | Read More