Blog

Achiziții în mass media Mold-Street

Lipsă de bani sau neprofesionalism la o licitație de 100 milioane lei pentru reparația unui drum | MoldStreet

Neincluderea de către Guvernul Chicu în programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale din 2021, a alocațiilor pentru reparația unui segment din drumul G109 Delacău – Bulboaca raionul Anenii Noi, este principala cauză a anulării unei proceduri de achiziții publice anunțate în octombrie 2020.

Licitația a fost organizată de Administrația de Stat a Drumurilor și prevedea efectuarea lucrărilor de reabilitare a drumului G109 Delacău-Bulboaca – R2, sectoarele km 7+990 – 9+130, km 13+400 – 19+430, estimate la circa 108,5 milioane lei, fără TVA.

Ofertă câştigătoare fără termen de garanţie

Au depus oferte trei companii: Dromas-Cons SRL – 98,2 milioane lei, Nouconst SRL – 101,75 milioane lei și Lusmecon SA – 103,2 milioane lei, toate fără TVA.

Pe 25 noiembrie 2020, grupul de lucru a desemnat câștigătoare oferta Dromas-Cons SRL.

Nouconst SRL a contestat la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) decizia de atribuire a contractului, invocând neconformități în actele prezentate de Dromas-Cons, inclusiv faptul că „ofertantul desemnat câștigător nu a indicat în ofertă (formularul F3.1) termenul de garanție al lucrărilor executate, cât și faptul că, devizul-ofertă a fost elaborat cu abateri de la cerințele caietului de sarcini”.

ASD a susţinut că neindicarea în ofertă a termenului de garanție al lucrărilor executate „este o abatere neînsemnată, care nu afectează esența ofertei”.

ANSC va menţiona însă că „necorespunderea/eroarea admisă de către operatorul economic desemnat câștigător cu referire la termenul de garanție al lucrărilor executate, nu poate fi considerată o abatere neînsemnată în sensul art. 69 alin. (5) din Legea nr. 131/2015”.

Licitaţia contestată este anulată din lipsă de bani la buget

În consecinţă pe 11 decembrie 2020, ANSC va anula decizia ASD de atribuire a contractului şi va obliga ASD să adopte măsuri de remediere, respectiv să desemneze un alt câştigător al procedurii de achiziţie.

Sursa: Mold-Street   |   Mai mult