Blog

Achiziții în mass media Ziarul de Gardă

Situația privind achizițiile publice în sistemul de sănătate, examinată de Comisia de control al finanțelor publice | Ziarul de Gardă

Raportul auditului conformității achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale(MSMPS) și la unele entități din subordine, precum și la alte părți implicate, în anul 2019, a fost prezentat, în cadrul ședinței Comisiei de control al finanțelor publice.

Constatările Curții de Conturi au relevat neconformități, în sumă de 39 121,7 mii de lei, prin nerespectarea legislației în domeniu, la etapele de planificare, atribuire și executare a contractelor de achiziție publică.

În raport se menționează nerespectarea criteriilor de transparență la etapa planificării achizițiilor publice.

Instituțiile medicale au planificat și au înaintat necesități exagerate către Centrul de Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, ceea ce a condiționat cheltuieli suplimentare.

Auditul a constatat că necesitățile înaintate de către instituțiile medico-sanitare publice sunt, în unele cazuri, inexacte, formale și exagerate, care, ulterior, au generat neexecutarea contractului la unele poziții în proporție de 12%-54%.

Nerespectarea prevederilor normative a determinat divizarea achizițiilor publice prin încheierea unor contracte separate, în scopul aplicării altei proceduri de achiziție decât cea care urma a fi utilizată. Atribuirea contractelor de achiziții s-a efectuat cu acceptarea de către grupul de lucru a actelor justificative eronate, iar operatorul economic nu a fost inclus în lista de interdicție.

Procesele de evaluare, atribuire și arhivare au fost realizate cu admiterea unor neconformități. Instituțiile publice nu au calculat și nu au încasat regulamentar penalități pentru  întârzierea livrării bunurilor.

Instituțiile medico-sanitare publice (IMSP) au acceptat cantități de medicamente cu termenul de valabilitate restant  mai mic decât cel stabilit în contract. Utilajele procurate de către 4 instituții medicale (151,2 mii de lei)  nu au fost utilizate conform destinației, fiind păstrate în depozite (1,5 ani).

Planificarea necorespunzătoare a necesităților de mijloace financiare pentru medicamentele compensate nu oferă date privind facilitarea acoperirii mai multor grupe de cetățeni care necesită compensarea medicamentelor.

Hotărârea CC a fost remisă Ministerului Finanțelor, pentru inițierea procedurii de revizuire și ajustare a cadrului legal aferent achizițiilor publice, în scopul eliminării ambiguităților.

Totodată, Hotărârea este remisă Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și instituțiilor medico-sanitare publice auditate. Curtea de Conturi va fi informată, în termen de 6 luni din data intrării în vigoare a Hotărârii, despre acțiunile întreprinse pentru executarea prevederilor acesteia.

De menționat că printre subiecții auditului au fost Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Agenția Achiziții Publice, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Centrul de Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, Instituțiile Medico-Sanitare Publice Institutul Oncologic, Institutul Mamei și Copilului, Spitalul Clinic Republican, Centrul Stomatologic Municipal de Copii, Spitalul Clinic Municipal pentru Copii „Valentin Ignatenco”, Spitalul Raional Cimișlia, Centrul de Sănătate Hîncești.

Totodată, președintele comisiei, Igor Munteanu a lansat inițiativa de a organiza o ședință în care să fie examinat subiectul privind volumul de achiziții în perioada pandemică, dar și privind cheltuielile legate de achitarea indemnizațiilor lucrătorilor medicali care s-au infectat cu noul coronavirus la locul de muncă și urmașilor personalului medical decedat în urma desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19.

Sursa: Ziarul de Gardă