Blog

Achiziții în mass media Parinte.md

Transparența achizițiilor publice pe paginile web oficiale ale unor universități din Republica Moldova | Părinți Solidari – Asociație Obștească

Activitatea de achiziții publice în Republica Moldova este de dată recentă. Legea Nr. 131 privind achizițiile publice a fost aprobată în anul 2015,  iar în anul 2016 a fost aprobat Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice.

            Potrivit  Legii, instituțiile de învățământ superior au calitatea de autoritate contractantă la procedurile de achiziție publică (Articolul 13). Pentru realizarea atribuțiilor de autoritate contractantă, instituția creează un „grup de lucru din funcționari și specialiști cu experiență profesională în domeniul achizițiilor publice, din cadrul autorității contractante, în limitele personalului scriptic. În funcție de obiectul achiziției, autoritatea contractantă poate crea unul sau mai multe grupuri de lucru (Articolul 14).

            Printre principiile de reglementare a achizițiilor publice, stabilite de lege, este și cel al transparenței achizițiilor publice (Articolul 7). În scopul asigurării transparenței și publicității achizițiilor publice, autoritățile contractante au obligația întocmirii, transmiterii și publicării tipurilor de anunțuri prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice, în funcție de tipurile de proceduri derulate în vederea atribuirii contractelor: anunțul de intenție, anunțul de participare, anunțul de atribuire (Capitolul V).

            Obligația de a asigura transparența și publicitatea procedurilor de achiziție publică revine grupului de lucru, constitut în temeiul Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice (IV. Obligațiile grupului de lucru). Potrivit Regulamentului, grupul de lucru asigură monitorizarea executării contractelor de achiziție publică, întocmind rapoarte în acest sens semestrial și anual. Rapoartele respective includ informații cu privire la etapa de executare a obligațiilor contractuale, cauzele neexecutării, reclamațiile înaintate și sancțiunile aplicate, mențiuni cu privire la calitatea executării contractului etc. Rapoartele sunt plasate pe paginile web oficiale a autorităților contractante, iar în lipsa acesteia – pe pagina web oficială a autorității ierarhic superioare căreia i se subordonează sau a autorității administrației publice locale de nivelul al doilea (p. 46).

            Conchidem că, activitatea de achiziții publice de bunuri, lucrări sau servicii este importantă pentru buna funcționare și dezvoltare a instituțiilor de învățământ superior și le solicită acestora competență, mecanisme și proceduri instituționale transparente și  permanente.

            Instituțiile superioare de învățământ din Moldova, în calitatea lor de Autorități Contractante au obligația de a asigura transparența procedurilor de achiziție publică pe paginile web oficiale.

            În rezultatul reorganizării prin fuziune (absorbție) a unor instituții din domeniile educației, cercetării și inovării (2022), în anul de studii 2022/23, rețeaua instituțiilor de învățământ superior publice este formată din 13 unități, cu 3 instituții mai puțin față de anul de studii 2021/22 (BNS).

            Vom analiza paginile web oficiale ale câtorva universități prin prisma asigurării transparenței și informării privitor la achizițiile publice. În aspect general, constatăm că în meniul principal sau pe pagina de start nu este dedicată rubrică specială pentru achizițiile publice, în unele cazuri, câteva informații despre achiziții publice pot fi găsite în rubricile secundare din meniu sau la căutare pe paginile web ale instituțiilor. Un exemplu de bună practică reprezintă pagina web a Universității din București care conține rubrica Achiziții Publice în meniul principal.

Pe pagina web a Universității de Stat din Moldova, careva informații referitoare la achiziții publice pot fi găsite doar prin accesarea butonului de căutare după cuvântul achiziții.

Pe pagina web oficială a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, careva informații despre achiziții pot fi găsite în rubrica Universitate din meniul principal, apoi sub-rubrica Achiziții publice.

Pe pagina web oficială a Academiei de Studii Economice din Moldova, la careva informații despre achiziții publice se poate ajunge prin accesarea rubricii Prezentare din meniul principal, apoi Transparență – Rapoarte financiare.

Pe pagina web oficială a Universității de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” nu am reușit să identificăm domeniul achizițiilor publice.

Pe pagina web oficială a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți,  la careva informații despre achiziții publice se poate ajunge prin accesarea rubricii Despre din meniul principal, apoi Achiziții publice.

Pe pagina web oficială a Universității de Stat din Comrat, la careva informații despre achiziții publice se poate ajunge prin accesarea rubricii Despre USC din meniul principal, apoi Reglementări și Acte normative.

            Tabel ilustrativ privind transparența și informarea despre achizițiile publice pe paginile web ale unor universități din R. Moldova

 Existenta paginii webBugetul 2023Planul de achiziții 2023Raport privind monitorizarea contractelor de achiziții publice 2022Dare de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică 2022Universitatea de Stat din Moldova     Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”     Academia de Studii Economice din Moldova      Universității de Medicină și Farmaceutică „Nicolae Testemițanu”     Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți     Universității de Stat din Comrat     

Desi achizițiile publice sunt esențiale pentru buna funcționare și dezvoltarea durabilă a universităților, ba mai mult principiile de transparență și informare privind achizițiile publice sunt expres prevăzute în Lege, unele instituții de învățământ superior din Moldova, în calitatea lor de autorități contractante, au carențe majore în ce privește obligația de-a asigura transparența și publicitatea procedurilor de achiziție publică pe paginile web oficiale[1].

Liliana Posțan, dr. conf. univ.

[1] [1] Acest articol este produs în cadrul proiectului „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de MEC”, implementat de către Asociația Obștească „Părinți Solidari”. Asociația este beneficiara unui sub-grant oferit de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS „Viitorul” în colaborare cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA) în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în articol reprezintă responsabilitatea exclusivă a Asociației Obștești „Părinți Solidari” și nu reflectă sub nicio formă punctele de vedere ale IDIS „Viitorul” și Fondului de Parteneriat pentru Transparență.

The post Transparența achizițiilor publice pe paginile web oficiale ale unor universități din Republica Moldova first appeared on Părinți Solidari – Asociație Obștească.

Sursa: Părinți Solidari – Asociație Obștească | Read More