Blog

Achiziții în mass media Realitatea.md

VIDEO Ministerul Apărării a încălcat „disciplina”. Raportul Curții de Conturi scoate carențele admise în 2019-2020 | Realitatea.md

Instituțiile administrației publice se confruntă cu probleme de sistem în ceea ce privește achizițiile publice. La această concluzie au ajuns membrii Comisiei de control al finanțelor publice în urma examinării raportului auditului conformității achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Apărării în anii 2019-2020, prezentat de Curtea de Conturi și supus dezbaterii.

Principalele aspecte problematice identificate sunt lipsa unui cadru regulator unificat care ar reglementa modul de organizare și desfășurare a achizițiilor publice, reglementarea necorespunzătoare a activității unor grupuri de lucru pentru achiziții în cadrul autorităților contractante, calitatea redusă a planificării achizițiilor publice, justificarea insuficientă a ofertelor etc.

De asemenea, auditul a atestat unele imperfecțiuni ale sistemului electronic de achiziții publice – Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender).

Vicepreședintele Comisiei de control al finanțelor publice, Artur Mija, a atras atenția asupra situației terenurilor și imobilelor administrate de Ministerul Apărării și anume – celor nereflectate în evidența contabilă sau celor aflate în proprietate privată dar care rămân la balanța Ministerului.

Secretarul Comisiei de control al finanțelor publice, Oleg Canațui, a evidențiat perpetuarea problemelor în funcționarea sistemului electronic de achiziții publice (MTender).

Potrivit reprezentanților Ministerului Apărării, mai multe dintre neconformitățile constatate de auditori au fost deja remediate. În special, au fost întreprinse măsuri pentru creșterea gradului de transparență a procedurilor de achiziție.

În opinia Zinaidei Greceanîi, membră a Comisiei de control a finanțelor publice, problemele identificate de auditorii Curții de Conturi poartă un caracter sistemic și sunt caracteristice tuturor instituțiilor administrației publice centrale și locale. De ceea, Guvernul ar urma să vină cu o abordare de sistem a problematicilor legate de achizițiile publice, de înregistrarea patrimoniului, de aplicarea cadrului normativ și de utilizarea sistemului MTender.

În încheiere, Tatiana Cunețchi, președinta Comisiei de control a finanțelor publice, a anunțat că raportul comisiei, în urma audierilor de astăzi, va fi remis Guvernului care va trebui să formuleze soluții pentru problemele-cheie identificate.

Ședința Comisiei controlului finanțelor publice a fost transmisă live de către RLIVE.MD.

Articolul VIDEO Ministerul Apărării a încălcat „disciplina”. Raportul Curții de Conturi scoate carențele admise în 2019-2020 apare prima dată în Realitatea.md.

Sursa: Realitatea.md | Read More