Blog

1 an sau 5 ani – care este termenul de garanție pentru lucrările de reparație a drumurilor la ASD?
Revizii

1 an sau 5 ani – care este termenul de garanție pentru lucrările de reparație a drumurilor la ASD?

Autor: Olga Diaconu

 

În cadrul mesei rotunde organizate de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER, la data de 15.09.2023, am discutat despre termenele de garanție pentru lucrările de reparație a drumurilor incluse de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” (ASD) în anunțurile de participare și în contractele de achiziție de lucrări de reparație a drumurilor. 

Am menționat că, în anul 2023, Administrația de Stat a Drumurilor a inițiat peste 70 de proceduri de achiziție în sistemul MTender, dintre care toate prevăd că termenul de garanție pentru lucrări va fi de doar un an, indiferent dacă este vorba de lucrări de întreținere curentă sau de reparație capitală. Precizăm că ASD mai desfășoară în paralel și proceduri de achiziție internaționale, din mijloace creditare externe. Deoarece nu am avut acces la contractele în cauză, nu cunoaștem care este termenul de garanție pentru lucrările respective. Din acest motiv, ne vom referi doar la lucrările din Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale.

 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2023, a fost aprobată suma totală de 1 485 348,4 mii lei pentru Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023 ( MO nr. 61 (8567) din 23 februarie 2023). Informația o regăsim și într-un comunicat de pe pagina ASD. Din suma totală, 534 500 000 lei au fost prevăzuți pentru lucrări capitale ale drumurilor și podurilor, iar 122 000 000 lei au fost prevăzuți pentru lucrări de reparații la drumuri și poduri, altele decât lucrările de întreținere de rutină.

 

Cei aproape 1,4 miliarde de lei au fost repartizați după cum urmează:

 1. Întreținerea de rutină/curentă pe timp de vară – 338 848 400 lei;
 2. Întreținerea de rutină a drumurilor publice naționale pe timp de iarnă (pregătirea pentru sezonul de iarnă) – 55 000 000 lei;
 3. Lucrări și servicii de întreținere periodică – 122 000 000 lei;
 4. Lucrări de reparații la drumuri și poduri – 243 000 000 lei;
 5. Reparații capitale ale drumurilor și podurilor – 534 500 000 lei;
 6. Elaborarea și adaptarea documentelor normative, a regulamentelor și specificațiilor tehnice etc. – 1 500 000 lei;
 7. Gestionarea drumurilor publice – 70 000 000 lei;
 8. Executarea lucrărilor de proiectare, evaluarea drumurilor și podurilor, procurarea terenurilor – 70 500 000 lei;
 9. Dezvoltarea bazei de producție a unităților care efectuează lucrări de întreținere a drumurilor S.A. „Drumuri”, procurarea tehnicii și utilajului pentru acestea – 0,0 lei;
 10. Executarea lucrărilor de cercetare științifică, transfer tehnologic, aplicate la sectoare experimentale de drumuri și poduri – 3 000 000 lei;
 11. Cofinanțarea proiectelor de reabilitare a drumurilor – 35 000 000 lei;
 12. Procurarea utilajului și echipamentului – 12 000 000 lei.

Totodată, hotărârea conține și un tabel cu lucrările capitale ce urmau a fi finanțate din Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023, respectiv sumele aprobate în acest sens

Din Hotărârea de Guvern menționată, aflăm că au fost calificate expres ca și lucrări capitale, contractele de achiziții încheiate în rezultatul următoarelor proceduri de achiziție:

 1. Contract nr. 10/01-05/294 din 3 octombrie 2022, încheiat cu SRL „Rutador”, pentru achiziția de lucrări de Reabilitare a drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 93,65 – 94,45, cu reabilitarea podurilor peste r. Bîc și calea ferată, Etapa II, nr. ocds-b3wdp1-MD-1656075668635. Suma contractului cu TVA – 174.769.205,11 lei.
 2. Contract nr. 06-14/121 din 19.05.2021, încheiat cu „Drumuri Criuleni” SA, în rezultatul procedurii de achiziție de lucrări de reparație a podului pe drumul M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 108+970, nr. ocds-b3wdp1-MD-1618224749034. Suma contractului cu TVA – 19 299 508,46 lei.
 3. Contract nr. 06-14/236 din 25.06.2019, încheiat cu „Poduri Prim” SRL, în rezultatul procedurii de achiziție de lucrări de reparație a nodului rutier în preajma or. Bălți pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, km 133,71, nr. ocds-b3wdp1-MD-1558441529069. Suma contractului cu TVA – 111 514 946,52 lei.
 4. Contract nr. 10/01-05/17 din 26.01.2023, încheiat cu „Irinda Prim” SRL, în rezultatul procedurii de achiziție de lucrări de reparație a podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, km 264,790, nr. ocds-b3wdp1-MD-1671095666530. Suma contractului cu TVA – 37 784 754,15 lei.
 5. Contract nr. 06-14/231 din 09.09.2021, încheiat cu S.A.„Drumuri Bălți”, în rezultatul procedurii de achiziție de lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R15 M5 – Glodeni, km 0-33,47 (sector km 17,79-km 18,262), nr. ocds-b3wdp1-MD-1626955052814. Suma contractului cu TVA – 23 811 999,32 lei.
 6. Contract 10/01-05/138 din 19.05.2023, încheiat cu „Corsag” SRL, în rezultatul procedurii de achiziție de lucrări de reparație a drumului R16 Bălți – Fălești – Sculeni – Ungheni, km 62,376, Lucrări de reparație a podului de șosea peste râul Gârla Mare, poziționat drumul public R16 Bălți – Fălești – Sculeni – Ungheni, km 62,376, nr.  ocds-b3wdp1-MD-1680682836213. Suma contractului cu TVA – 12.932.164,46 lei.
 7. Procedura de achiziție de lucrări de reabilitare a drumului R16.1 R16 – frontiera cu România, km 0,00 – 1,163, nr. ocds-b3wdp1-MD-1693816756807, inițiată la 04.09.2023. Termen de depunere a ofertelor – 22.09.2023. Valoarea estimată a achiziției – 28 713 360 lei, fără TVA.
 8. Contract nr. 06-14/316 din 21.12.2021, încheiat în rezultatul procedurii de achiziție lucrări de reparație a drumului R21 Orhei – Bravicea – Călărași, km 21,20-34,20 (sector km 27,83-km 34,20), nr. ocds-b3wdp1-MD-1636016851571. Suma contractului cu TVA – 46.101.881,52 lei. 
 9. Contract 10/01-05/137 din 19.05.2023, încheiat cu „Genesis International” SRL, în rezultatul procedurii de achiziție de lucrări de reparație a drumului R21 Orhei – Bravicea – Călărași, km 21,2 – 27,83, nr. ocds-b3wdp1-MD-1680678658147. Suma contractului cu TVA – 75.067.435,97 lei.
 10. Contract nr. 10/01-05/280 din 19.09.2022,  încheiat cu „Irinda Prim” SRL, pentru Lucrări de reparație a drumului R26 Bender – Căușeni – Cimișlia, km 71+700 – 85+860 (sector km75+200 – 75+630), nr. ocds-b3wdp1-MD-1660224130890. Suma contractului cu TVA – 31.500.375,26 lei. 
 11. Contract nr 06-14/237 din 25.06.2019, încheiat cu SRL „Rutador” pentru achiziția de lucrări de construcție a drumului R30 Anenii Noi – Căușeni – Ștefan Vodă – frontiera cu Ucraina (drum de ocolire a s. Troița Nouă), km 0-6,4, nr. ocds-b3wdp1-MD-1557317905108. Suma contractului cu TVA – 146 051 825,45 lei.
 12. Contract nr. 10/01-05/304 din 10.10.2022, încheiat cu SRL „Nouconst” pentru achiziția de lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul G64, R6 – Bănești – Telenești – Budăi – M5, km 13,50, nr. ocds-b3wdp1-MD-1660223617490. Suma contractului cu TVA – 16 364 056,98 lei.
 13. Contract nr. 06-14/192 din 29.07.2021, încheiat cu SA „Lusmecon” pentru achiziția de lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G100 R33 – Sofia – Cărpineni – Mingir – R34, km 0-3, nr. ocds-b3wdp1-MD-1623648835641. Suma contractului cu TVA – 48 235 102,50 lei.
 14. Contract nr. 06-14/157 din 22.05.2020, încheiat cu SRL „Irinda Prim” pentru achiziția de lucrări de reabilitare a drumului G122 M3 – Sagaidacul Nou – Satul Nou – Mihailovca – R26, sectorul km 5+140 – 18+080, nr. ocds-b3wdp1-MD-1579779725549. Suma contractului cu TVA – 155 570 563,82 lei.
 15. Contract nr. 06-14/208 din 10.06.2020, încheiat cu SRL „Irinda Prim” pentru achiziția de lucrări de reabilitare a drumului G125 Cimișlia – Iargara – Sărata Nouă, sector km 2+700 – 24+500, nr. ocds-b3wdp1-MD-1578919608401. Suma contractului cu TVA – 126 059 640 lei.
 16. Contract nr. 10/01-05/103 din 13.04.2023, încheiat cu „Irinda Prim” SRL, privind achiziția de lucrări de reparație a drumului G125, Cimișlia – Iargara – Sărata Nouă, sector km 2,40-7,70, nr. ocds-b3wdp1-MD-1678455342069. Suma contractului cu TVA – 61.124.792,97 lei.
 17. Contract nr. 10/01-05/272 din 09.09.2022, încheiat cu SRL „Irinda Prim”, privind achiziția de lucrări de construcția drumului de acces de la punctul de trecere a frontierei de stat Leova – Bumbăta, către drumul național G99, ocolind or. Leova în rezultatul unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Anunțul de atribuire pentru această procedură a fost publicat la pag. 58 din Buletinul Achizițiilor Publice din 18.10.2022. Suma contractului cu TVA – 275 788 245,21 lei.

 

Alte 243 milioane de lei din Fondul Rutier pentru anul 2023, sunt destinate pentru lucrări de reparații la drumuri poduri, altele decât cele calificate drept construcții capitale de ASD, dar și altele decât cele calificate drept lucrări de întreținere curentă. 

Pentru toate procedurile de achiziție menționate, ASD a stabilit un termen de garanție pentru lucrări de doar 1 an. 

În cadrul mesei rotunde, reprezentanții ASD au argumentat că instituția continuă să prevadă termenul de garanție pentru lucrări de 1 an, din considerentul că reținerea garanției de bună execuție pentru o perioadă mai mare decât până la recepția finală contravine prevederilor legale. Prin urmare, nu ar exista mecanisme care să asigure un termen de garanție de 5 ani. Am sugerat reprezentanților ASD că posibilitatea de a iniția o acțiune în instanța de judecată față de antreprenorul care a efectuat lucrări necalitative, în termen de 5 ani de la recepția finală, nu depinde de faptul dacă garanția de execuție a fost sau nu returnată antreprenorului. Totuși, reprezentanții ASD au considerat că inițierea unor acțiuni în instanța de judecată este dificilă, din motiv că implică necesitatea desfășurării unor proceduri de achiziție pentru contractarea serviciilor juridice, iar examinarea în instanță durează, de regulă, foarte mult.

 

Ulterior, ASD a formulat și niște clarificări în scris cu referire la discuțiile din cadrul mesei rotunde. În scrisoarea de la ASD se precizează că, în contextul modificărilor adoptate la Legea calității în construcții nr. 721/1996, prin care se stabilește că antreprenorul trebuie să remedieze pe proprie cheltuială defectele calitative apărute din vina lor, atât în perioada de execuţie, cât şi în termenul de garanție post recepție de 5 ani, au fost operate modificări la contractul de achiziții. Astfel, în contracte au fost incluse următoarele clauze:

 

„4.26. Antreprenorul general răspunde de îndeplinirea următoarei obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiei: remedierea pe proprie cheltuială a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în termenul de garanție post recepție de 5 ani.

4.27. Antreprenorul general răspunde potrivit obligaţiilor ce îi revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite în termenul de garanție post recepție de 5 ani, precum şi pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de execuţie în vigoare la data realizării ei.

4.28. În cazul în care Antreprenorul general va fi vinovat de executarea cu abateri de la documentele normative în vigoare a lucrărilor contractate, acesta va remedia pe propria cheltuială, defectele calitative apărute din vina sa, atât pe perioada de execuţie, cât şi în termenul de garanție post recepție de 5  ani”.

 

Totodată, reprezentanții ASD au declarat că „Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări – 1 an de la data recepției la terminarea lucrărilor”, stipulat în pct. 18 din Anunțul de participare, precum și prevăzut în contract, nu are tangență cu modificările operate la Legea 721/1996, din considerentul că redacția actuală a legii nu reglementează un termen de garanție a lucrărilor, respectiv autoritatea contractantă indică un termen general de 1 an în contractele încheiate.

În scrisoarea ASD se precizează că „termenul de garanție prevăzut în contract este în corelare cu momentul returnării garanției de bună execuție, care potrivit art. 68 alin. (8) din Legea 131/2015, Garanția de bună execuție se returnează de către autoritatea contractantă la momentul executării integrale a contractului de achiziții publice”.

Reieșind din explicațiile ASD, termenul de garanție post recepție de 5 ani este instituit pentru angajarea răspunderii executanților lucrărilor de construcții în partea ce se referă la viciile ascunse ale lucrărilor, în sensul prevederilor 1126 și 1127 Cod Civil.

 

CONCLUZII

În concluzie a celor evidențiate în scrisoare de la ASD, în documentația de atribuire și contractul – model pentru achizițiile publice de lucrări de reparație a drumurilor, se face distincție între două termene de garanție diferite:

 • Termenul de garanție pentru lucrări, care este de 1 an;
 • Termenul de garanție post recepție de 5 ani, se referă la termenul de prescripție pentru descoperirea viciilor ascunse.

 

Aceste termene sunt diferite și au efecte juridice distincte. 

 

Termenul de garanție pentru lucrări, presupune că autoritatea contractantă se va putea adresa către antreprenor cu pretenția de a remedia defecțiunile apărute în decursul acestui termen, similar modului în care consumatorul beneficiază de repararea sau înlocuirea unui calculator sau frigider procurat de către vânzător. În acest caz, rămâne în sarcina executantului lucrărilor de construcție să demonstreze că vina pentru defecțiune o poartă autoritatea contractantă, fie că defectele au apărut în rezultatul unor circumstanțe excepționale, care nu puteau fi prevăzute sau evitate. În cazul în care executantul nu poate demonstra acest lucru, el este obligat să remedieze defectele. În contractul model nu este prevăzut care este momentul din care începe să curgă acest termen de garanție de 1 an. Totuși, din scrisoarea de la ASD reiese că termenul de garanție de 1 an pentru lucrări, se calculează din momentul finalizării lucrărilor și expiră la data recepției finale a lucrărilor.

 

Pe de altă parte, termenul de garanție post recepție de 5 ani se referă la termenul de prescripție pentru descoperirea viciilor ascunse ale lucrărilor de construcție, în sensul prevederilor art. 1126 Cod Civil. Acest articol stipulează că (1) Cumpărătorul pierde drepturile rezultate din existența viciului dacă nu notifică vânzătorul despre acel viciu înainte de expirarea termenului: b) de 5 ani, în cazul viciilor materiale ale unei construcții sau ale materialelor folosite la executarea unei lucrări de construcții”. Totodată, Codul Civil prevede și niște limitări la drepturile ce rezultă din existența unui viciu. 

Conform art. 1123 Cod Civil, „(1) Cumpărătorul își poate exercita drepturile rezultate din existența viciului dacă demonstrează că viciul a existat la momentul trecerii riscului, chiar dacă este descoperit mai târziu.

(2) Drepturile cumpărătorului rezultate din existența viciului sunt excluse dacă vânzătorul demonstrează că, la momentul încheierii contractului, cumpărătorul cunoștea sau trebuia să cunoască aceste vicii.

(3) Cumpărătorul pierde drepturile rezultate din existența viciului dacă a omis să notifice vânzătorul despre descoperirea viciului în termenul de notificare prevăzut la art. 1125, cu respectarea termenului de descoperire a viciilor prevăzut la art. 1126”.

 

Prin urmare, în cazul garanției post recepție de 5 ani, în modul în care este prevăzută în contractele ASD, autorității contractante îi revine sarcina de a demonstra că viciul a existat la momentul recepției finale a lucrărilor. Executantului lucrărilor i se va putea invoca cu ușurință faptul că, autoritatea contractantă trebuia să cunoască despre vicii, din moment ce specialiștii săi au semnat procesele verbale de recepție finală a lucrărilor. La modul practic, pentru autoritatea contractantă ar fi extrem de dificil să probeze că viciul a existat de la momentul recepției lucrărilor și că nu ar fi putut cunoaște despre aceste vicii, având în vedere că specialiștii săi au semnat procese verbale de recepție a lucrărilor pe toată perioada de execuție a contractului, procesul verbal la terminarea lucrărilor, și mai ales procesul-verbal de recepție finală a lucrărilor.

 

 

 

Sursa foto: facebook / Administrația de Stat a Drumurilor

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).