Blog

11 milioane de lei cheltuite suspect de către DETS Centru
Revizii

11 milioane de lei cheltuite suspect de către DETS Centru

În anul 2018 s-a discutat foarte mult despre majorarea alocațiilor bugetare destinate reparației instituțiilor de învățământ, în special a grădinițelor din mun.Chișinău. Conform informației prezentate pentru o comunitate online de părinți de către Denis Zacon, consilierul primarul interimar Ruslan Codreanu, sumele alocate pentru reparația instituțiilor preșcolare sunt în permanentă creștere:
– în anul 2017 – 22 milioane lei;
– în anul 2018 –  63 milioane lei;
– pentru anul 2019 sunt planificate 82 milioane lei.

Dar odată cu majorarea bugetelor instituțiilor cresc și riscurile de corupție în domeniul achizițiilor publice. Pornind de la acest aspect, modul în care sunt utilizate resursele financiare trezesc îngrijorări serioase, dat fiind faptul că unele Direcții de educație din mun.Chișinău sfidează și sabotează atât cadrul legal privind organizarea achizițiilor publice, cât și bunele practici în domeniul utilizării banilor publici.

Una din cele mai grave situații privind riscurile de corupție în achizițiile publice  se atestă la Direcția Educație Tineret și Sport  sect.Centru. În cadrul acestei autorități contractante, cel puțin 11 milioane lei, destinați efectuării lucrărilor de reparații, au fost cheltuiți prin proceduri netransparente. În rezultatul analizei informației de pe pagina web a autorității contractante și a raportului privind contractele atribuite de pe portalul tender.gov.md,  am stabilit că pe parcursul anul 2018, Direcția Educație Tineret și Sport  sect.Centru (șef Natalia Strajesco) a efectuat următoarele proceduri de achiziție a lucrărilor de reparații:

  • COP (cerere a ofertelor de prețuri cu publicare) –  5 proceduri transparente, la care au participat de la 5 la 8 agenți economici, în rezultaul cărora au fost încheiate 15 contracte în sumă totală de 3 741 421,72 lei;
  • COPF (cerere a ofertelor de prețuri fără publicare)  – am reușit să identificăm 47 contracte încheiate în rezultatul utilizării acestui tip de proceduri, în sumă totală de 9 122 060,81 lei, suma medie pentru un contract fiind de 196086 lei.

Menționăm că informația despre organizarea acestui tip de achiziții nu este publicată în BAP sau pe pagina autorității contractante, fapt ce permite AC să expedieze invitația de participare doar agenților economici comozi/favoriți.

  • Achiziții publice de valoare mică –  DETS Centru a raportat că în perioada 01.01.2018 – 30.06.2018 au fost încheiate 13 contracte de mică valoare pentru achiziționarea lucrărilor de reparații, în sumă totală de 1 189 898 lei. Informațiile privind achiziițiile efectuate pe parcursul trimestrului III și IV a anului 2018 nu a fost publicată pe pagina autorității contractante.
  • NFP (negociere fara publicare) – 1 contract în sumă de 536 326,38 lei, pentru achiziționarea lucrărilor de reparațiela  tabăra de odihnă „Cireșarii”.

În acest context, impresionează numărul și frecvența încheierii contractelor pentru achiziția lucrărilor de reparații, ca urmare a procedurilor dubioase de achiziții publice. În special, în luna septembrie 2018, grupul de lucru a lucrat extrem „de intens” și a reușit în 3 zile să încheie 10 contracte în sumă totală de 2 062 984,44 lei (detalii AICI):
1.      25 septembrie 2018 – 2 contracte;
2.      26 septembrie 2018 – 6 contracte;
3.      27 septembrie 2018 – 1 contract.

Este evident faptul că, dacă ar fi fost respectate prevederile cadrului legal, DETS Centru trebuia să opteze pentru proceduri transparente, precum  licitația deschisă sau COP, și nu COPF, oferind, astfel, posibilitate oricărui agent economic interesat să participe la procedură. Mai mult decât atât, analiza efecuată dovedește și faptul că Direcția condusă de dna Natalia Străjesco, în mod vădit, nu s-a conformat prevederilor Deciziei nr. 15/8 din 22 decembrie 2017 „Cu privire la obligarea entităților publice subordonate Primăriei și Consiliului municipal Chișinău de a efectua achizițiile publice de mică valoare prin intermediul noului sistem de achiziții publice electronice – MTender” și nici Dispoziției nr. 185-d din 26 martie 2018 „Cu privire la efectuarea achizițiilor publice prin sistemul de achiziții publice electronice-MTender”.

Considerăm că modul în care a  acționat Direcția Educație Tineret și Sport  sect.Centru,  aplicînd masiv practici ilegale de divizare a achizițiilor, denotă că s-au depus toate eforturile pentru a evita procedurile transparente, avînd ca scop utilizarea procedurilor necompetitive și eliminarea concurenței.

De obicei, astfel de practici reprezintă dovada faptului că  autoritățile  contractante „micșorează riscul” de atribuire a contractului altui agent economic, decât cel „preferat” și au interese ascunse, care nu sunt legate de intenţia de a obţine cea mai bună ofertă și de a utiliză cu maximă responsabilitate și eficiență banii publici. 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED, ale Ministerului Ceh de Externe și Open Society Foundation.