Blog

2 686 297 EURO fără transparență pentru reabilitarea termică a 6 grădinițe
Revizii

2 686 297 EURO fără transparență pentru reabilitarea termică a 6 grădinițe

 

Autor: Diaconu Olga

La data de 1 octombrie 2020, Primăria mun. Chișinău a lansat un comunicat privind semnarea primului  contract de achiziție cu antreprenorul care a câștigat concursul (primul tender / pe lotul 4) pentru furnizarea serviciilor privind reabilitarea edificiilor a șase grădinițe din municipiul Chișinău, în cadrul proiectului „Eficiența energetică (EE) și reabilitarea termică a clădirilor din Chișinău”. În comunicat nu se menționează ce operator economic a fost selectat pentru efectuarea lucrărilor, și nici valoarea contractului încheiat cu Primăria. Pe pagina Primăriei nu se găsește vreun anunț de desfășurare a licitațiilor sau documentația de atribuire pentru participarea la licitație.

Am încercat să identificăm sursele bugetare alocate pentru reparația acestor grădinițe. În Decizia nr. 6/4 din 26.12.2019 privind aprobarea bugetului municipal Chișinău în lectura a doua, anexa nr. 11 „Plafonul datoriei interne și externe și cel al garanțiilor mun. Chișinău privind împrumuturile contractate pentru cheltuieli de capital pe termen lung de la instituțiile financiare și de la alți creditori din țară și de peste hotare la sfârșitul anului 2020”, am identificat două credite, din 2016 și 2017, de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, și respectiv de la Banca Europeană de Investiții, în valoare de câte 10 milioane de EURO fiecare, acordate pentru eficiența energetică și pentru izolarea termică a clădirilor din mun. Chișinău. Alte 5 milioane de Euro au fost alocate de Fondul pentru energie, conform comunicatului menționat.

 

 

În baza acestor informații, am constatat că abia la data de 21 mai 2020, prin Decizia CMC nr. 6/15 din 21 mai 2020, a fost aprobată componența Unității de Coordonare și Implementare a Proiectelor (UCIPE) și operarea modificărilor la Contractul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. La câțiva ani după contractarea creditelor, într-o notă informativă, Serghei Vl. Bejenari, șef serviciu, manager proiecte investiționale  a explicat necesitatea realocării sumei de 0,2 milioane de EURO din suma proiectului, din considerentul că Serviciul de Investiții, energie și mediu nu dispune de resurse financiare pentru angajarea personalului calificat pentru implementare, conform rigorilor manualului operațional al proiectului.

 

 

 

Prin Decizia CMC 6/16 din 21 mai 2020, Serghei Vl. Bejenari a fost desemnat în calitate de manager al Unității de coordonare și implementare a proiectelor „Eficiența energetică și izolarea termică a clădirilor publice și blocurilor locative din mun. Chișinău”. Prin Decizia CMC nr. 6/13 din aceeași dată, a fost stabilită componența nominală a Comisiei de evaluare a ofertelor proiectului „Eficiența energetică și izolarea termică a clădirilor publice și a blocurilor locative din mun. Chișinău”. 

 

 

Prin aceeași Decizie, a fost stabilită și o comisie de supraveghere a proiectului, alcătuită din 9 membri și președintele Ilie Ceban, viceprimar al mun. Chișinău.

Constatăm că, deși în procesul de implementare a proiectului respectiv sunt implicate mai multe echipe, responsabile pentru coordonare și implementare, pentru evaluarea ofertelor, dar și pentru supravegherea implementării proiectului, din cadrul Primăriei și Consiliului Municipal Chișiinău, informația despre desfășurarea procedurilor, inclusiv a achizițiilor de lucrări, nu ajunge în spațiul public. Astfel, societatea civilă este efectiv lipsită de posibilitatea de a lua cunoștință de procedura de licitație și de modul în care sunt utilizați banii din aceste credite.

Doar pe pagina Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare am identificat informații foarte sumare despre atribuirea contractului de achiziții în sumă de 2 686 297 EURO operatorului economic „Tehno Test” SRL.  Compania „Techno-Test” SRL a fost înregistrată în anul 1997. Unicul fondator și administrator la companiei este Burdilă Gheorghe. Adresa juridică a companiei în mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu M. bd., 66, ap. (of.) 5. Conform paginii Agenției Achiziții Publice, această companie pare să fi încheiat anterior doar sporadic contracte de achiziții publice, valoarea acestora nefiind semnificativă.

Suntem conștienți că instituțiile financiare internaționale aplică, în unele situații, propriile reguli pentru desfășurarea achizițiilor în proiectele pe care le finanțează, fără utilizarea sistemului MTender. Observăm că și în acest caz au fost utilizate procedurile prevăzute în proiect. Totuși, Comisia de implementare a acestui proiect a fost instituită prin Decizia CMC, ca și Comisia de evaluare și Comisia de supraveghere a proiectului. Autoritățile municipale au fost responsabile de recepționarea ofertelor și de evaluarea acestora pentru desemnarea ofertelor câștigătoare. Totuși Primăria mun. Chișinău nu a asigurat transparența acestor procese. Pe lângă faptul că lipsa de transparență a creat premise pentru limitarea concurenței, aceasta a mai lipsit cetățenii de rând de dreptul de a cunoaște cum sunt utilizati banii din credite pentru restituirea cărora vor fi responsabili prin impozitele plătite.

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).